ARAŞTIRMA

Savaş Önemli | 03.07.2018 - 14:07

Öğrenmenin geleceği

“Geleceğe hazır ve yetkin bireylerin nasıl bir eğitime ve ne gibi becerilere ihtiyacı var?”. Öğrenmenin geleceğini, ebeveynlerle gerçekleştirdiğimiz “eğitimde yeni teknolojilerin yeri ve önemi” araştırmamız üzerinden sorguladık.

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı öğrenimi daha iyi hale getirir
Görüşülen her 2 kişiden biri (yüzde 52) Türkiye’de eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasının öğrenimi daha iyi hale getireceğine inandığını belirtiyor. Buna inanmayanların oranı ise sadece yüzde 22.

Çocuklarımız günde ortalama 2,2 saat eğlence ve sosyalleşme amaçlı internette
İnternet, sosyal ağlar ve özellikle YouTube doğru ve kararında tüketildiğinde müthiş bir bilgi kaynağı. İnternet odaklı bilgi kaynakları dijitale doğan nesil içinse hava gibi su gibi aslında. Ama dediğimiz gibi abartılmadığı sürece. Bu bağlamda çocuklarının internette geçirdikleri zamanı sorduğumuz ebevynlere göre çocukları günde ortalama 2,2 saat sosyalleşme, eğlence amaçlı internette zaman geçiriyorlar. Resmi istatistiki rakamlara bakıldığında ise bu sürenin 2 saatten çok fazla olduğu-ortalama dört saat- görülüyor. 10 ebeveynden üçüne göre çocukları eğlence, sosyalleşme amaçlı en fazla 1 saat internetteyken, 10 ebeveynden beşine göre 1-3 saat arası internetteler. 10 ebeveynden ikisine göre ise çocukları 4 saatten fazla internette. Çocukların en fazla vakit geçirdiği sosyal ağ ise YouTube. Araştırmaya göre 10 ebeveynden altısı çocuklarının YouTube’da zaman geçirdiğini belirtiyor Ebeveynlere göre YouTube’u, Facebook ve Instagram takip ediyor.

Ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya hesaplarını takip edip etmedikleri ve hangilerini takip ettikleri sorulduğunda; çocuklarının Facebook ve Instagram hesabı olduğunu belirten tüm ebeveynlerin bu hesaplarda çocuklarını takip ettikleri görülüyor. Twitter, Snapchat, blog’lar ve YouTube gibi mecralarda ise takip oranı düşüyor. Bu durum ebeveynlerin kendilerinin uzak olduğu mecralarda çocuklarını da takip edememeleri ile ilişkili.

Ebeveynlere göre çocuklar günde 2 saat YouTube’u eğlence için takip ediyor
Ebeveynlere göre çocukları YouTube’da günde ortalama iki saat zaman geçiriyor ve amaçları eğlenmek. Eğlenceyi ise teknoloji ile ilgili konuların takip ettiği belirtiliyor.

10 ebeveynden 8’i çocuklara YouTube konusunda kısıtlama getiriyor
10 ebeveynden üçü çocuklarının YouTube’da geçirdiği zamana kısıtlama getirdiğini belirtirken, 5’i ise belirli zamanlarda kısıtlama getirdiğini dile getiriyor. 10 ebeveynden ikisi ise kısıtlama getirmediğini ifade ediyor. Çocuğunun YouTube’da ne izlediğine, neleri takip ettiğine karışmadığını belirten ebeveynlerin oranı incelendiğinde çok ciddi oranda ebeveynin çocuğunu takip etmediği ortaya çıkıyor. Bu durum çok ciddi sayıda (yaklaşık 5 milyon) gencin, çocuğun kontrolsüz bir şekilde YouTube’da dolaştığını da gösteren verilerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu durum da Elsagate skandalı gibi uygunsuz içeriklerin daha fazla çocuğa erişmesine fırsat yaratıyor. (Bu konunun detayını bu ay Teknosafari sayfalarımızda ele aldık)

1 2 3 4