İŞ DÜNYASI

DigitalAge | 10.01.2014 - 18:18

Mobil pazarlamada 2013 gündemi

Mobil cihazların hayatın merkezine yerleşmesi sonucu pazarlama ve satış süreçlerimizde kaçınılmaz bir değişim gerçekleşti. Hızla artan akıllı cihaz penetrasyonu ile birlikte 2013 mobil pazarlama için bir dönüşüm yılı oldu. Akıllı telefonlar ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla bu yıl ivme kazanan mobildeki gelişmelerin önümüzdeki dönemin de yönünü belirleyeceğini söyleyebiliriz

Digital Age Almanak sayısında Vodafone Mobil Pazarlama ve İş Ortakları Katma Değerli Servisler alanlarında Kıdemli Müdürü Emre Kanaat’in ‘Mobil pazarlamada 2013 gündemi’ne ilişkin görüşlerini okuyabilirsiniz.

Mobil reklamdaki yıllık büyüme artışının operatör mecraları ile birlikte yüzde 30’un üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Markalar iletişim çalışmalarında mobil mecraları performans amaçlı daha sık kullanırken içerik sahipleri yeni mobil reklam envanterlerini pazara yoğun olarak sunuyorlar. Büyümenin arz ve talep tarafında dengeli oluşması sağlıklı ve uzun soluklu bir yükseliş trendinin başladığını gösteriyor.

Mobil cihazlar aracılığı ile satın almanın payı hızla artıyor

Kaliteli içeriğin mobil kanallar üzerinden etkin dağıtımının mobil reklamın performansında belirleyici olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde büyümenin video, oyun, uygulama içi reklam alanları ve lokasyon bazlı iletişim çalışmaları üzerinden devam edeceğine inanıyorum.

Mobil ticaret yaygınlaşıyor

Eticaret alanındaki hızlı yükselişin mobil platformlara taşındığını görüyoruz; mobil cihazlar aracılığı ile satın almanın payı hızla artıyor. Toplam satın alımlarda mobil üzerinden geçen işlem ve cironun yüzdesel payı bu yıl çift haneli rakamlara ulaştı. Akıllı cihazların yaygınlaşması, mobil finansal ödeme teknolojilerinin pazara sunulması ve tüketiciler tarafında cep telefonu kullanımının alışveriş alışkanlıklarını da kapsayacak şekilde genişlemesi özellikle belirli sektörlerde büyük değişimlerin habercisi. 2014 yılı içerisinde pazara sunulacak olan markalı uygulamaların sayısında büyük artış bekliyoruz.

Markaların müşterileri ile olan ilişkilerinde yeni bir dönem açıldı

Bireylerin cep telefonlarını kendilerinin bir parçası olarak gördüğü bu dönemde markaların kendi sadakat uygulamalarını da mobil cihazlar üzerine taşıması ve yeni bir kanal oluşturması kaçınılmazdı. 2013 yılı sadakat ve kupon uygulamalarının güçlü şekilde sahaya çıktığı ve tüketiciler nezdinde büyük ilgi gördüğü bir yıl oldu. Markaların CRM altyapılarını ve kasa sistemlerini mobil teknolojiler ile geliştirdiğine ve yüksek yatırımlar yaptıklarına şahit olduk. Markaların müşterileri ile olan ilişkilerinde yeni bir dönem açıldı; bu yeni kanalın güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz.

Büyük veri markalar için fırsatlar sunuyor

Tüketicilerin bıraktıkları dijital izler firmalara müşterilerini daha iyi anlamak ve müşterinin ihtiyaçları doğrultusundaki ürün ve servisleri pazara sunmak için fırsatlar sağlıyor. Mobil cihazların kullanımının çeşitlenmesi ve artmasıyla birlikte dijital izlerin derinliği artıyor; bu doğrultuda veri madenciliği önümüzdeki dönem firmaların performansını belirleyen temel yetkinliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda kişisel verilerin korunması ve kullanılmasıyla ilgili yapılan düzenlemelerin uygulanması ve markaların kanunlar ve etik kurallar çerçevesinde faaliyetlerinde göstereceği hassasiyet 2014 yılında gündemdeki önemini koruyor olacak.

Sektördeki vergi oranları sürdürülebilir yatırım iklimini olumsuz etkiliyor. Oranlar, yatırım miktarını ve iştahını azaltıyor ve finansal performansı negatif etkiliyor. Böyle olunca, artan maliyet, günün sonunda tüketicinin hizmete daha uygun fiyatlarla ulaşmasının önünde bir engel olarak kalıyor. Başka bir deyişle, yüksek vergi oranları pazarın büyümesini engelliyor. Bu çerçevede BTK’nın Numara Taşıma Sistemi, Şebeke içi fiyat kuralı gibi doğru ve zamanlı kararlarını destekliyoruz.