MOBİL

DigitalAge | 08.04.2017 - 11:00

Mobil araç çağırma uygulamalarında son durum

Mobil araç çağırma uygulamaları son dönemin çokça konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte ülkemizde bu alanda gerek yerli gerek yabancı girişimlerin artan ilgisinden bahsetmek mümkün.

Ülkemizde mobil araç çağırma uygulamalarına ilişkin bir araştırma yok. Bu yüzden ABD’de yapılmış bir çalışmadan alıntıyla konuyu anlatmaya çalışacağız. Pew Research Center Mayıs 2016’da “Yeni Dijital Ekonomi” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda ABD’li tüketicilerin mobil araç çağırma alışkanlıklarına dair verilerin de yer aldığı bir bölüm bulunuyor. Pew Research’ün araştırmasına göre, ABD’lilerin yüzde 15’i mobil araç uygulamalarını kullandığını söylüyor. Yüzde 51’lik bir kesim bu uygulamaları duyduklarını fakat kullanmadıklarını belirtirken, yüzde 33’lük grup ise bu uygulamaları hiç dıymadıklarını ifade ediyor. Yaş dağılımı ele alındığındaysa en yaygın kullanımın yüzde 28 ile 18-29 arasında olduğu görülüyor. 30-49 yaş arasındaki kullanım ise yüzde 19 seviyesinde görülüyor. Diğer yaş aralıkları ise şöyle sıralanıyor: 50-64 (yüzde 8) ve 65 ve üzeri (yüzde 4).

Katılımcıların yarısı mevzuata ilişkin tartışmalardan haberdar

Araştırmada dikkat çeken bir noktaysa yasal düzenlemeler hakkında ve katılımcılara mobil araç çağırmala uygumalarına dair tartışmaları duyup duymadıkları soruluyor. Katılımcıların yüzde 48’i bu tür tartışmaları duyduklarını fakat ayrıntıları bilmediklerini aktarıyor. Yüzde 15’lik kesimse tartışmalara ilişkin çok şeyden haberdar olduklarını belirtiyor. Katılımcıların konuyu yüzde 33’ü az, yüzde 18’i de hiç duymadığını dile getiriyor. Buna paralel olarak, katılımcılara, mobil araç çağırma uygulamalarının ne tür bir mevzuata tabi olması gerektiği de soruluyor. Katılımcıların yüzde 42’si bu uygulamalara dâhil olan araçların mevcut taksilerden farklı bir mevzuatla düzenlemesini isterken, yüzde 35’lik grup bu uygulamaların şu anki mevzuatın uygulanması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 60’ı uygulamaların yazılım olduğunu biliyor

Çalışma kapsamında mobil araç çağırma uygulama kullanıcılarına, bu uygumaların nasıl algılandığı konusundaki görüşleri de soruluyor. Buna göre, katılımcıların yüzde 58’i bu uygulamaları yazılım olarak değerlendiriyor. Yüzde 30’luk kesime göre bu uygulamaları ulaştırma şirketi şeklinde değerlendirmek gerekirken, katılımcıların yüzde 11’i emin olmadıkları yönünde görüş bildiriyor.  Araştırmada ayrıca katılımcılara, mobil uygulamala araç sürücülerinin, uygulamayı sunan şirketin çalışanı olup olmadığı da soruluyor. Katılımcıların yüzde 66’sı bu sürücülerin bağımsız çalışan olduğunu biliyor. Yüzde 23’lük bölüm sürücünün, uygulama sahibi şirketin elemanı olduğunu düşünürken, yüzde 11 emin olmadığını söylüyor.

Pew Research’ün araştırması 24 Kasım – 21 Aralık 2015 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 4 bin 787 katılımcıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların 4 bin 317’si araştırmaya internet, 470’i posta ile görüş bildirdi.