ARAŞTIRMA

Digital Age | 28.06.2022 - 11:43

Metaverse, NFT ve kripto para kavramları ne kadar biliniyorlar?

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan derlenen veriler, metaverse, NFT ve kripto para piyasasına dair çarpıcı bilgiler sunuyor. Metaverse ve NFT’lerin bilinirlikleri günden güne artarken, kripto paralar bir yatırım aracı olarak görülüyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan derlenen verilerle bu hafta metaverse, NFT ve kripto para piyasası izlendi. Buna göre, derlenen verilerde toplum bilincinin bu başlıklarda ne düzeyde olduğu, vatandaşın bu konularda bilgi düzeyinin ne olduğu, ismen mi bilindiği ve veya yatırım araçları olarak kullanılıp kullanılmadığı, nasıl bir fikre sahip oldukları konusunda bireylerin ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

Roblox, en çok bilinen metaverse platformu

Metaverse kavramını bilenlerin ya da fikri olduğunu söyleyenlerin en fazla bildikleri metaverse platformu %41 ile Roblox. Roblox’u %30 bilinirlik ile Sandbox takip ediyor. Bu kitle içerisinde herhangi bir platformu bilmediğini söyleyenlerin oranı ise %30.

NFT kavramı da metaverse kadar biliniyor

NFT kavramı da bireylerin %63’ü tarafından biliniyor. Ancak kavram olarak bildiğini ama çok fikri olmadığını söyleyenlerin oranı %44. NFT konusunda bilgili olanların oranı ise %19. %2’lik bir kesim de NFT alım satımı yaptığını belirtiyor.

Kripto para ise neredeyse herkes tarafından biliniyor

Kripto para kavramı ise bugün toplumun %96’sı tarafından biliniyor. Bilinirliğin bu kadar yüksek olmasına karşın kripto paralar konusunda bilgili olduğunu söyleyenlerin oranı %17. Kripto para hakkında bir fikri olanların %29’u çeşitli uygulamalar/platformlar kullanarak kripto para alım satımı yaptığını belirtirken; %21’lik bir kesim, bugüne kadar kripto para alım satımı yapmadığını, fakat yapmayı düşündüğünü aktarıyor. Kripto paralar, her iki kişiden biri için bir yatırım aracı olmuş durumda.

Metaverse kavramının bilinirliği artıyor

Son dönemde hayatımıza giren metaverse kavramını bugün her 10 kişiden 7’si ismen biliyor. Ancak bu konu hakkında bilgili olduğunu söyleyenlerin oranı sadece %8. Bireylerin %25’i fikri olduğunu belirtirken, %34’ü metaverse’ü sadece ismen biliyor. Fakat bu konu ile ilgili bilinirlik düzeyi günden güne artıyor. Bu yılın Şubat ayında metaverse’ün bilinirliği %47 civarındaydı.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

IPSOS Türkiye CEO'su Sidar Gedik

IPSOS Türkiye CEO’su Sidar Gedik

“Hangi alanda olursa olsun hızla popülerleşen kavramlar, olaylar yanılgılara yol açabiliyor. En çok rastladığım yanılgı ise yeni bir ürünün, durumun, olay ya da kavramın bazı kitlelerin büyük ilgisini çektiğinde bunun toplumların geneli için de geçerli olduğu yanılgısı. Bazen toplantılarımızda katılımcılardan o sırada çok popüler (!) olan bir konuya dair toplumun ne düşündüğünü sorarız, toplumun o konuya yaklaşımına yönelik tahminlerini duymak isteriz. Toplumun yaklaşımı ile o tahminler arasında genellikle çok büyük farklar olduğunu söylemem lazım. Bu bazen temel ihtiyaç konularında bile böyledir. İşte bu nedenle kişisel tahminler ile değil objektif araştırmaların sonuçları ile hareket etmek çok kritik. Yeri geldi (ya da ben getirdim) araştırmanın önemini bir kez daha vurgulamış olayım :)

Son dönemin popüler kavramları olan metaverse, NFT, kripto paraların vatandaş nezdinde ne kadar bilinirliği var? Ekonomi sayfası okurları olarak incelemeden önce bu bulguları tahmin etmeye çalışın, bakalım ne kadar yaklaşacaksınız?

Metaverse kavramının bilinirliği sene başından Haziran ayına kadar geçen sürede artmış. Artmış ama ne seviyeye gelmiş? Sene başında her on kişiden sekizi ya hiç duymamış ya da sadece ismen duyup bilgi sahibi olmadığını ifade ediyordu. Haziran’da bu oran biraz azaldı, ancak hala üç kişiden ikisi ya metaverse kavramını hiç duymamış ya da duysa bile pek bilgisi yok halde. Duymuş olanların da önemli bir kısmının elektronik oyun meraklıları olduğunu tahmin ediyorum, çünkü bilinirliği en yüksek platform Roblox.

NFT kavramı metaverse ile karşılaştırdığımızda geriden geliyor. On kişiden sekizi için henüz pek bir şey ifade etmiyor.

Konu kripto paralara geldiğinde ise tablo değişiyor. Neredeyse herkes, bu kavramı en azından duymuş. Tabii duymuşlar ama dört kişiden üçü kripto para piyasasında henüz hiçbir işlem yapmamış. Riskli bulunuyor. Kripto para piyasasının son haftalardaki trendi de bu temkinli grubu haklı çıkarmış gibi.

Önümüzdeki dönemde sanal dünya ile gerçek dünyanın daha da fazla yaklaşacağı, hatta iç içe geçeceğini tahmin etmek büyük bir meziyet değil. Ancak hangi kavramın toplum yaşamına hangi takvim ile nasıl dahil olacağını tahmin etmek konusunda yanılacağımız kesin gibi.”

 

Araştırma Künyesi

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü Çalışması’ndan derlenen veriler yukarıda paylaşılmıştır. Araştırma, 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır. Veriler, 12 Haziran 2022 dönemine aittir.