Skip to main content

Bu yıl onuncusu düzenlenen MediaCat Marketing Forum, Four Seasons Bosphorus Hotel İstanbul’da MediaCat ve Digital Age dergileri Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan’ın konuşmasıyla başladı. Düzenlenen ilk yılından itibaren forumun ele…

Bu yıl onuncusu düzenlenen MediaCat Marketing Forum, Four Seasons Bosphorus Hotel İstanbul’da MediaCat ve Digital Age dergileri Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan’ın konuşmasıyla başladı.
Düzenlenen ilk yılından itibaren forumun ele aldığı konuları ufak bir slaytla hatırlatan Özkan, bu senenin ana temasının “içeriğe dayalı pazarlama” olduğunu şu sözleriyle ifade etti: “Bundan on yıl önce, forumu ilk kez düzenlediğimizde kral koltuğunda tüketici oturuyordu, şimdi ise içerik oturuyor. O nedenle konumuzu content marketing olarak belirledik.”

Özkan’ın ardından TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak kısa bir açılış konuşması yaptı. Koçak, günümüz pazarlamasında hikâyesini iyi anlatıp, doğru kanallardan paylaşanın ve dikkat çekenin kazandığını belirtti.
Unilever Global Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Keith Weed açılış konuşmalarından sonra Marketing Forum’da yerini aldı. Unilever Global Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Keith Weed ‘hayatı yakalayan markalar yaratma sanatını’ anlattı.
İçeriğe dayalı pazarlamada 4 faktör

Markaların artık onları yaratanların hikâyesinden fazlasını ifade ettiğini söyleyen Weed dijital alanda inanılmaz büyük değişimler yaşandığını ve tüm bunların içeriğe dayalı pazarlamada önemli rol oynadığını belirtti. Weed, geçmişten bu yana yaşanan değişime örnek niteliğinde, tüketici olarak bizlerin 70’lerde günde 500 reklama maruz kalırken günümüzde bu sayının günde 5 bin reklamı bulduğunu anlattı.

Weed, ‘içeriğe dayalı pazarlama’da şu 4 faktöre dikkat çekti: insanlar, ortaklıklar, amaç ve platformlar. (Weed’in deyişiyle ‘4 P faktörü’: people, partnerships, platform, purpose)
Günümüzde markaların topluluklarla birlikte yaratıldığını söyleyen Weed, insanları marka çalışmalarına dahil etmek için ortada bir hikâye olması gerektiğini söyleyerek bu noktada insan faktörünün önemini vurguladı. Amaç faktörünün ise içeriğe ‘işin büyümesi, sosyal etki yaratması ve çevresel etki yaratması’ gibi görevler atfettiğini belirtti.
Markalar, artık onları yaratanların hikâyesinden fazlasını ifade ediyor
İçerik kaynaklarından 4P marketing mix’i yeniden yorumlayarak bahsetti. Product, price, promotion, place olarak bilinen 4P’yi People, Platforms, Purpose, Partnership başlığında topladı. Ortaklık, içeriği kendine bir görev ediniyor. “İçerik için başka kuruluşlarla ortaklıklar çok önemli. Sınırları genişletiyor, seçenekleri artırıyor.” 
360 derecenin yerini 365 derece pazarlamanın aldığını olmaya başladığını söyleyen Weed, içeriğin yeni olmadığını, hikaye anlatımının başlamasıyla hareket kazandığını belirtti. Bilgi, sosyal, mobil olma içeriğin ve yeniden keşfin temel taşları olduğunu anlattı. 
Konuşmasının sonunda yer alan soru – cevap kısmında; Weed, yönettikleri 400 markası için,  Unilever Global’de 180 bin çalışanının 7 bini marketing departmanında çalıştığı bilgisini verdi.