yazarlar

15.06.2020 - 11:30

Sağlıkta blokzinciri ile fark yaratılabilir mi?

Yıllık dünya sağlık harcaması 8 trilyon doların üzerinde. Yani bugün bir teknoloji girişim fikri arıyorsanız, ‘health tech’ en cazip alanlardan birisi olabilir.

Sağlıkta blokzinciri ile fark yaratılabilir mi?

Araştırmalara göre, veri ihlalleri ve açıkları nedeniyle sağlık alanında yıllık kaybın 100 milyar dolar üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Blokzinciri teknolojisi yatay inovasyonun en güzel örneklerinden. İnternet ya da bulut teknolojileri gibi sadece tek bir dikeyde değil, çok farklı alanlarda kullanılması farklı problemleri çözebiliyor.

Sağlık sektöründe en büyük ihtiyaçlardan birisi hastaların datalarının saklanması ve paylaşılması. Bazı sağlık kurumları hasta verilerini kendinde tutmaya çalışıyor. Geçmiş veriye sahip olmanın, hastanın tekrar tekrar aynı kuruma gitmesi için bir neden oluşturacağını düşünüyorlar. Fakat bunu paylaşmak konusunda istekli olunsa bile, sağlık kurumlarının hangi platformda ve hangi formatta veriyi paylaşacağı belirsiz. Oysa, tüm sağlık verimiz tek bir platform üzerinde kolayca depolanabilir. Blokzinciri teknolojisini kullanarak bu platformdaki verilerin hem güvenliğini sağlayabilir, hem de verilerin sağlık kurumu ya da hasta fark etmeksizin hiçbir kimse tarafından değiştirilemez olması güvenilirlik tesis eder. Verinin paylaşımına ise bireyler karar verir.

Bu yapının kurgulanması büyük ölçekli maliyet tasarrufları getirebileceği gibi daha da önemlisi verinin düzgün toplanması ve kayıt altına alınması yapay zeka algoritmalarının çalışmasına olanak sağlayacaktır. Akıllı karar destek sistemlerinin kurgulanması, yenilikçi, kişiye özel tedavi metotları ile daha etkin sonuçlar alınması ve yeni ilaç geliştirme süreçleri inanılmaz hızlanabilir.

Sağlık teknolojisi ihracatı

Sağlık sektörünün çok da önemli bir bacağı sağlık sigortası sektörü. Aslında doğru, güvenilir ve yeterli miktarda veriye sahip olunduğunda riskler doğru hesaplanarak sigorta maliyetlerinin düşmesi sağlanabilir, sigorta sisteminde yapılan ihlallerin önüne geçilebilir. Bu manzaraya baktığımızda iki yol karşımıza çıkıyor. En tepede bir otoritenin gerekli düzenlemeleri yapıp sistemi oturtmasını bekleyebiliriz. Bu sağlık gibi bir alanda çok uzun yıllar alacaktır. Diğer yol ile ise hemen yarın aksiyon alınabilir. Türkiye’de çok sayıda güçlü hastane grupları, sigorta şirketleri ve üniversite var. Bence hemen yarın teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak projelerini başlatabilirler.

Türkiye sağlık sisteminin gelişmiş ve dünyaya örnek nitelikte olduğunu Covid-19 sürecinde ispatlamış olduk. Neden şimdi blokzinciri tabanlı veri toplama, depolama ve analiz sistemlerini Türkiye’de geliştirmiyoruz? Türkiye’de kullanılacak çözümler örnek teşkil edecektir, uluslararası pazarlara kolayca satılabilir bir sonraki teknoloji ürünlerimiz olabilir.

Dijital dönüşümü artık organizasyonların sadece teknolojiyi kullanması değil, teknolojiyi üreten olması şeklinde tanımlıyoruz. Sağlık kurumları bu sayede teknoloji geliştiren ve ihraç eden hale gelebilirler.