yazarlar

05.05.2012 - 00:23

İnternet’e Erişim Hakkı Yeni Anayasada yer almalı mı?

Yeni Anayasa yapılırsa, İnternet’e erişim hakkı da ayrıca ilke olarak yer almalıdır Bugünlerde yeni bir Anayasa’nın yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl olması gerektiği tartışılıyor. Gerçekten de, temel hak ve özgürlüklerin daha fazla altını çizen yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmakta. Zira, dünya daha da dijitalleşiyor ve gittikçe küçülüyor. Öyleyse, yeni dünyada ortaya çıkan bazı yeni kavramların da, […]

Yeni Anayasa yapılırsa, İnternet’e erişim hakkı da ayrıca ilke olarak yer almalıdır

Bugünlerde yeni bir Anayasa’nın yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl olması gerektiği tartışılıyor. Gerçekten de, temel hak ve özgürlüklerin daha fazla altını çizen yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmakta. Zira, dünya daha da dijitalleşiyor ve gittikçe küçülüyor. Öyleyse, yeni dünyada ortaya çıkan bazı yeni kavramların da, özellikle “hukuk devleti” yerine “kanun devleti” ile yönetilen Türkiye gibi ülkelerin anayasalarında temel hak olarak düzenlenmesi kaçınılmaz hale geliyor. Netdaşlık, yönetişim,e.demokrasi gibi yepyeni kavramlar artık ülke hukuklarına çoktan dar gelmeye başladı.

Bazı ülkeler şimdiden Anayasa’larında İnternet’e erişimi temel bir hak olarak kabul etti. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nde yapılan çalışmalarda İnternet’e erişim hakkı tanımlayan ve üye ülkelere tavsiyede bulunan raporlar yayınlanmaya başladı.

Anayasa bu konuda önemli,çünkü…

Anayasa denilen belge, aslında devlet ile vatandaş arasında yapılmış bir sözleşmedir. Nasıl sözleşmelerde taraflar birbirlerinin hak ve yükümlülüklerini belirtiyorsa, anayasalarda da aynı şekilde devlet ve vatandaş arasındaki haklar ve yükümlülükler belirlenmektedir.Anayasaların bir başka özelliği ise kanunlar hiyerarşisinde en üstte yer almasıdır. Yani, yönetmelikler kanunlara, kanunlar da Anayasa’ya aykırı hükümleriçeremez. Aykırılık olduğu takdirde Anayasa Mahkemesi ilgili kanun hükmünü iptal etme gücüne sahiptir.

İnternet’e erişim hakkı ilkeleşmeli

Durum böyleyken, İnternet’e erişim hakkının yanı sıra bazı ilkelerin de yeni Anayasa’da yer alması, sansüre, erişim engellemeye ve filtrelemeye yol açan her tür kanuni düzenlemenin önünü baştan kesecek, Anayasa’ya aykırı kanunlar çıkarılamayacaktır.

Herkesin eşit ve adil bir şekilde bilgi toplumu hizmetlerine ve elektronik devlet hizmetlerine ulaşabilmesi de İnternet’e erişim hakkı altında ayrıca ilke olarak yer almalıdır. Ayrıca, devletin bireylere merkezi ve yerel yönetimlere katılım sağlayabileceği, ilgili kurumlardan anında bilgi sağlayabileceği platformları sağlama zorunluluğu Yeni Anayasa’da yer almalıdır.
Eğer vatandaş olarak devletle bir sözleşme imzalayacaksak, yeni dünyanın getirdiği nimetleri kendimize hak olarak görmeli;devlete, bu hakları sağlamak için araçlar geliştirmesi yönünde yükümlülükler getirmeliyiz.