Skip to main content

2020 sonrasını hayal edip, fikirlerini hayata geçirme gücü olanların kazanacağı bir döneme giriyoruz.

2020 ve sonrası
Eğer Türkiye odaklı prob­lemleri çözen teknoloji giri­şimleriniz varsa evet bu bir problem fakat teknoloji dün­yasında halen tek coğrafya odaklı işler yapıyorsanız bu sizin sorununuz.

Türkiye’de üretilen tekno­lojileri dünyaya satalım, dö­viz kurundaki müthiş avanta­jı kullanalım diyorum, herkes Türkiye ucuz iş gücü oldu, bu iyi bir şey mi diyerek mesaj atıyor. Neden akıllar ucuz iş gücüne gidiyor, başarılı tek­noloji şirketleri kurun, dün­yaya satış yapın, Türkiye’de de en iyi maaşları, primleri verin.

Bu topraklar çok yetenekli ve çalışkan insanlar ile dolu. En iyi şartları sağlayın, hiçbir reel sektör oyuncusu sizinle rekabet edemez. Bankalardan telekom şirketlerine hepsi iç pazar odaklı. Tüm yetenekler uluslararası başarı peşinde koşan teknoloji girişimle­rinde çalışmak istiyor. Eğer bunu hayal etmeyenler varsa onlar zaten aradığınız yete­nek değildir.

Teknoloji girişimleri kur­ma, dünyaya açma zamanı. Verilere aldanmayın, tüm yatırımlar yavaş­ladı deniyor. Hangi açıdan baktığınız önemli. Tüm dün­yada reel sektör yatırımları yavaşladı fakat teknoloji tam gaz devam ediyor. Oyundan biyoteknolojiye birçok alanda iyi girişimler hızla yatırım almaya ve büyümeye devam ediyor.

Türkiye değişim dönemle­rini hep iyi kullandı. En son 2013 döneminde oyun pazarı mobile kayarken bunu en iyi değerlendiren ekosistemler­den birisi Türkiye oldu. Yine böyle bir dönemdeyiz. Dok­tor kontrolüne gitmek için yüz yüze ziyaret dışında bir alternatif düşünmeyen an­nem ve babam bile artık ke­yifle yazlıklarında yaşıyor ve kontrollerini online görüşme­ler ile yapıyorlar. Bu değişimi gören girişimciler kazanacak. Çılgın fırsatlar dönemine gir­dik, olmayan pazarlar açılıyor, iki yıl önce kullanılması im­kansız teknolojiler şu an ihti­yaç çözüyor. Pandemi sonrası geri dönüş olmayacak, değişim gerçekleştiği zaman eskiye dö­nüldüğü hiç görülmemiş.

Internet sonrası web sitesi olmayan şirketler gördünüz mü? Akıllı telefonlar çıktığın­da ben asla kullanmam diyen­leri hatırlıyorum, hangisi eski telefonları kullanmaya devam ediyor? Değişim zor fakat ger­çekleştiği zaman dönüşü yok.

Girişiminizi kurmak için Türkiye doğru bir yer mi diye soranları duyuyorum. Tabii ki çok fazla eksik, geliştirecek alan var. Ama emin olun, iyi noktalardan birisi. Vergi cen­neti diye gidip banka hesabı açamaz, kredi kartı bile enteg­re edemez hale gelebilirsiniz.

PR başarılarına kanmayın, Dubai kendisini girişimcilik için Dünya’da en iyi 10 ülkeden birisi olarak konumluyordu. Çok değil birkaç sene önce Ka­tar vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini söylediler. Şimdi de Türk girişimcilerin başına benzer şeyler geliyor. Politik rüzgarların girişimcileri bu denli etkilediği ülkeler yanında Türkiye bir cennet.