Skip to main content

Porter Novelli Kıdemli Ortağı ve Global Teknoloji Uygulama Lideri Richard Cline,‘Kurumsal Sosyal Medyanın Evrimi’ başlıklı konuşmasında bir sosyal medya kampanyasının nasıl olması gerektiği; hem kurum hem tüketici açısından beklentilerin neler…

Porter Novelli Kıdemli Ortağı ve Global Teknoloji Uygulama Lideri Richard Cline,‘Kurumsal Sosyal Medyanın Evrimi’ başlıklı konuşmasında bir sosyal medya kampanyasının nasıl olması gerektiği; hem kurum hem tüketici açısından beklentilerin neler olduğu ve organizasyonun nasıl işlemesi gerektiği üzerinde durdu.
 
Richard Cline, sunumunda değindiği başlıklardan beklentiler kısmında, bir mesaj verildiğinde ve insanlar onu sevdiğinde satın alma kararını aldıklarını söyledi. 
Mesajın otomatik bir biçimde aktarılmasından ziyade; mesajın nasıl aktarıldığının içeriği kadar önemli olduğunu söyleyen Cline, tüketicilerin yalnızca statik bilgiler görmek istemediğini belirtti.
 
Günümüzde kampanyaların farklı yaklaşımları benimsediğini ifade eden Cline, ABD’de bir üniversite kampüsünde düzenlenen Durex kampanyasından bahsetti. Cline, Çok konuşulan bu kampanyanın şirkete yüzde 40’lık artış sağladığını söyledi.
Geleneksel yapının reklamcılık, pazarlama, PR ve online kanallarından oluştuğunu söyleyen Cline, şimdi bu kanallarda diyalogun ön plana çıktığını söyledi. 
Sosyal medyada Facebook’u iyi kullanan markalara örnek olarak Red Bull ve Coca Cola’yı gösterdi. 
Herkesin dijital bir sihrin gerçekleşmesini beklediğini söyleyen Cline, konuşmasına “Sosyal medya konusunda sosyal olunmaktan bahsediliyor peki nihai amaç ne” sorusuyla devam etti.