Skip to main content

MediaCat ve Digital Age dergilerinin yanı sıra Brand Week Istanbul ve Digital Age Summit’le sektörün lider yayın ve etkinliklerinde imzası bulunan Kapital Medya, kadınların ekonomiye katılımına destek vermek amacıyla kurulan en önemli uluslararası girişim olan ‘Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladı

UN Global Compact, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges-WFE), Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar Platformu (Women in ETFs), Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges Initiative-SSE) ve Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu), toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin iş dünyası ve sürdürülebilir kalkınma için önemine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen “Ring the Bell for Equality” etkinliği 08 Mart 2016 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleşti.

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmelerini hedefleyen özel sektörün küresel çaptaki en önemli girişimlerinden biri, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs)’nin yeni imzacıları da törende yerlerini aldı.

2010 yılında UN Global Compact ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor. WEPs bu kapsamda, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik yedi ilkeye açıkça taahhüt vermelerini talep ediyor.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri

.Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
.Tüm kadın ve erkeklere işte adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi
.Tüm kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanması
.Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkânlarıyla desteklenmesi
.Kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
.Toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi
.Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması

Kapital Medya cinsiyet eşitliğine inanıyor

Aralarında etkinliğin ev sahibi Borsa İstanbul’un yanı sıra Aygaz, Doğuş Grubu, İnci Holding, Şekerbank, Unilever Türkiye ve Vodafone Türkiye gibi firmaların bulunduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin 33 yeni imzacısından biri de Kapital Medya oldu.

MediaCat ve Digital Age dergilerinin yanı sıra Brand Week Istanbul ve Digital Age Summit’le sektörün lider yayın ve etkinliklerinde imzası bulunan Kapital Medya, 2013’ten bu yana yaratıcı endüstrilerde ve iş dünyasında yıldızı parlayan kadınları da Women to Watch ödülüyle onurlandırıyor.

Çalışanlarının yüzde 56’sı kadınlardan oluşan; yaş ortalaması 33 olan kadın çalışanların yaklaşık yüzde 93’ünün lisans ve lisansüstü eğitime sahip olduğu Kapital Medya’nın yeni WEPs imzacıları arasına katılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Pelin Özkan; “Uzun dönemden bu yana benimseyip uyguladığımız prensiplerin altına bugün imza atarak cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımımızı resmî olarak ifade etmiş olduk.