Skip to main content

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’den basın açıklaması.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’den (KAGİDER) Twitter’ın kapatılmasına ilişkin bir açıklama geldi.

“Günümüzde iletişim dünyanın en önemli olgularından biri haline gelmiştir ve ülkelerin ilerlemesi ancak etkin bir iletişim yönetimiyle mümkündür. Dolayısıyla sosyal medyanın önemli bir bileşeni olan Twitter’ın Türkiye’de kapatılması, kabul edilemez bir uygulamadır. Şeffaflık demokrasilerin olmazsa olmaz kuralıdır ve yönetimsel politikaların gelişim gösterebilmesi için bu şeffaflığın korunması şarttır.

KAGİDER olarak, çalışmalarımızın temelini oluşturan kadın haklarının yanı sıra genel olarak tüm insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmadan yaşanabildiği bir demokrasi en büyük önceliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana hep ileri gitmeyi kendine ilke edinmiş güçlü bir devlettir ve hükümetlerin bu ilke doğrultusunda hep ileri yönde adımlar atması beklenir. Türkiye’de vatandaşların görüşlerini özgürce ve şeffaflıkla paylaşmaları, ülkemizi ileri götürecek tek yoldur. Kişisel hak ve özgürlüklerin en değerlisi olan düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelen bu yasağa derhal son verilmesini ve bu tip uygulamaların tekrar yaşanmamasını diliyoruz.”

Yönetim Kurulu Adına
Gülden Türktan
Başkan