Skip to main content

Microsoft’un 20 ülkede yaptığı “Work Reworked” araştırmasına göre, uzaktan çalışma sisteminin Türkiye’de kalıcı olacağı öngörülüyor. Uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin yüzde 77’si, bu yeni çalışma modelinde daha üretken olduklarını belirtiyor.

Microsoft’un Boston Consulting Group, KRC Research ve Wharton School ile birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerini dikkate alarak, 20 ülkede hayata geçirdiği “Work Reworked” araştırması, Türk iş dünyasının esnek çalışma modelini Avrupa’lı meslektaşlarına göre çok daha hızlı benimsediğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden 633 kişinin katıldığı ankette, yöneticilerin yüzde 94’ü hibrit bir çalışma yönteminin kalıcı olacağını öngörüyor. Aynı ankete İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi Avrupa’nın lider ekonomilerinden katılan yöneticiler arasında ise bu öngörü yüzde 88 oranında kalıyor. Araştırma, esnek çalışma modeliyle birlikte, inovasyonla şekillenen kurum kültürünün ve bunu önceliklendiren yeni nesil yöneticilik anlayışının da kalıcı olacağına işaret ediyor.

Türk çalışanlar uzaktan çalışma isteğinde Avrupa’lıları geçti

Araştırma, Türkiye’deki çalışanların zamanlarının yüzde 43’ünü geleneksel ofis ortamı dışında geçirmek istediklerini gösteriyor; araştırmanın Avrupa ayağında elde edilen sonuç ise yüzde 31. Öte yandan, çalışanlar ofiste geçirdikleri zamanı meslektaşlarıyla bağlarını korumanın güçlü bir yolu olarak görmeye devam ediyor. Üst düzey yöneticiler ofiste geçirilen günlerin üretkenliğin yanı sıra, çalışan bağlılığını da artırdığını belirtirken; uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin yüzde 77’si, bu yeni modelde eskiye oranla daha fazla üretken olduğunu belirtiyor.

Uzaktan çalışmada en büyük zorluk: Şirket kültürünü korumak

Araştırmaya göre, uzaktan çalışma modeli en çok şirket kültür ve değerlerini tehdit ediyor. Türk yöneticilerin yüzde 69’u uzaktan çalışma düzeninde güçlü bir ekip kültürü yaratmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Dijital dönüşüm öncelikleri sorulduğunda ise, liderlerin yüzde 94’ü daha yenilikçi ve esnek olmak için şirketlerinin çalışma şeklini değiştirmenin önemli olduğunu belirtiyor.

Yenilikçi şirketlerin temel özellikleri

Tüm şirketler için zorlayıcı şartlar oluşturan pandemi döneminde yenilikçi kültürlerini korumayı başaran şirketler de mevcut. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 26’sı, ürün ve hizmet anlamında kendisini yenilikçi olarak nitelendiriyor. Bu özellik, şirketlerin yeni hibrit dünyaya hazırlıklı olmalarını mümkün kılıyor.

Yenilikçi şirketlerde çalışanların yüzde 53’ü, sürece bir yöneticiyi dahil etmeden, tek başına karar alabildiğini belirtirken; daha az yenilikçi şirketlerde bu oran yüzde 29’a düşüyor. Hata yapmanın normal olduğunu belirtenlerin oranı da yenilikçi şirketlerde yüzde 79 iken, daha az yenilikçi kültüre sahip şirketlerde yüzde 58’de kalıyor.

Birçok ekip yöneticisinin çalışanlara uzaktan liderlik etmek durumunda kaldığı 2020 yılının sonunda, Türk yöneticilerin yüzde 71’i, sanal ekipleri nasıl yetkilendireceklerini ve güçlendireceklerini henüz etkili bir şekilde öğrenemediklerini belirtiyor. Öte yandan ‘Work Reworked’ çalışmasından elde edilen veriler, uzaktan çalışmayı deneyimleyen ve adaptasyon sürecini geride bırakan çalışanların büyük bir kısmının Covid-19 sonrasında da esnek bir çalışma düzenini sürdürmek istediklerini kanıtlıyor. Yöneticilerin yüzde 86’sı, uzaktan ve esnek çalışma modelinin yetenekli çalışanların bağlılığını kazanmalarına katkı sağladığını; yüzde 76’sı ise yetenekli çalışanları şirketlerine çekmelerine yardımcı olduğunu ifade ediyor. Yöneticilerin yüzde 94’ü, uzun vadede daha hibrit bir çalışma düzeninin hakim olacağını öngörüyor.