Skip to main content

Yandex, Türkçe içerikli web sayfalarında olumlu duyguları ifade eden duygusimgelerinin olumsuz duyguları gösteren simgelerden 3,4 kat daha fazlagörüldüğünü saptadı. Yandex’in indekslediği web sayfalarından elde ettiği verilere göre, internet kullanıcılarının duygularını…

Yandex, Türkçe içerikli web sayfalarında olumlu duyguları ifade eden duygu
simgelerinin olumsuz duyguları gösteren simgelerden 3,4 kat daha fazla
görüldüğünü saptadı.

Yandex’in indekslediği web sayfalarından elde ettiği verilere göre, internet kullanıcılarının duygularını ifade eden tipografik simgelere Türkçe içerikli web sitelerinin en az üçte birinde rastlanıyor.

Olumlu ve olumsuz duygu simgelerinin toplamı 500 milyondan fazla olmakla
birlikte, olumlu duyguları ifade eden simgelerin olumsuz olanlara kıyasla
3,4 kat daha sık kullanıldığı görülüyor.

En sık rastlanan duygu simgesi olan klasik gülen yüz :) ile benzer türleri olan :  ) ve :=) simgelerin sayısı 230 milyonu aşıyor. En sık rastlananlar ikinci simge ise açık ağızla gülmeyi ifadeleyen :D simgesi. Bu simgenin de 90 milyondan fazla örneği var. Üçüncü sırada yer alan simge ise olumsuz duygu simgesi olan :( ifadesi. Bu ifade
yaklaşık olarak 80 milyon kere kullanılarak en sık rastlananan 3’üncü simge oluyor.