Skip to main content

Yeminli Mali Müşavir Onur Elele; internete verilen reklamlara getirilen verginin sektör için ne ifade ettiğiniz yazdı.

2018’in son günlerinde resmi olarak duyurulan internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınması 1 Ocak 2019 itibariyle fiili olarak hayatımıza girmişti. Buna göre bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacak. Peki bu verginin şartları neler ve nasıl uygulanacak? Yeminli Mali Müşavir Onur Elele; internete verilen reklamlara getirilen verginin sektör için ne ifade ettiğiniz yazdı.

Televizyona ilginin azalması, dijital pazarlamada hedef kitleye ulaşım kolaylığı, reklam verenleri de dijital platformlara yönlendiriyor. Dijital reklam pazarı her yıl çift haneli oranlarla artmaya devam ediyor. Instagram, Facebook, Youtube, Twitter gibi sosyal medya platformlarının Türkiye’de de milyonlarca kullanıcısı bulunuyor.

Şimdiye kadar yurt dışında bulunan sosyal medya platformlarında yayınlanan reklamların karşılığında, Türkiye’deki şirketler tarafından yurt dışına yapılan ödemeler üzerinden sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeniyordu. Ödenen KDV aynı zamanda indirim konusu yapıldığından birçok durumda şirketler üzerinde ilave vergi yükü oluşturmuyordu.

Yeni düzenleme ile bu tür ödemelere KDV’nin yanı sıra yüzde 15 stopaj yükümlülüğü de getirildi ve 1 Ocak 2019 itibariyle de resmi olarak başladı.

Buna göre internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın yüzde 15 stopaj yükümlülüğü getirildi.

Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemeler üzerinden;

  • Tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine internet ortamında verilen reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden yüzde 0 oranında,
  • Dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortamında verdiği reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler.
  • İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde ise vergi kesintisi oranı yüzde 15 olarak uygulanacaktır. Söz konusu vergi kesintisi uygulamasında gerçek kişinin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi bulunmuyor.

Aracılara yapılan ödemeler, aracıların reklam hizmeti verenlere yaptığı ödemeler üzerinden;

  • İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden yüzde 0 oranında vergi kesintisi yapılacak.
  • Öte yandan, internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, bu hizmetin karşılığı olarak hizmeti verene yapılan ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapılması gerekiyor. Reklam hizmetini veren dar mükellef kuruma ise bu ödemeler üzerinden hizmete aracılık eden tam mükellef kurum tarafından yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekiyor. Reklam hizmetini veren dar mükellef kurum için ise stopaj oranı sıfır.

1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacak. Ancak işin bu yeni dönemde karşımıza sorun olarak gelebilecek iki boyutu var.

Hukuki boyutu

Türkiye’nin sonuçlandırdığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, anlaşma hükümleri çerçevesinde Türkiye’de bir işyeri oluşmadığı sürece, bu türden bir vergi kesintisinin yapılmasına imkan vermemekte, stopaj yapılsa bile başvuru halinde iade edilmesi gerektiğini öngörüyor. Mevcut anlaşma hükümleri çerçevesinde vergi kesintisinin nasıl uygulanacağı belirsiz. Anlaşma hükümleri çerçevesinde işyerinin oluşmadığı durumlarda stopaj yapılmayabilir ya da stopaj yapılıp başvuru üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra iade edilebilir. Hangi yöntemin uygulanacağının bir tebliğ ile açıklanmasında yarar var.

Ekonomik boyutu

Reklam karşılığında 100 TL ödeme yapıldığını farz edelim, 100 TL için bu tutar brütleştirilerek 17,6 TL de vergi dairesine ödeme yapılacak. %15 vergi, brüt tutar üzerinden hesaplanacak. Reklam ödemesi 100 TL Stopaj (muhtasar ile ödenen) 17,6 TL
Toplam maliyet 117,6 TL

Bu ödemeleri vergi kesintisine tabi tutmak aslında ekonomik olarak bu hizmeti veren yabancı kurumları vergilendirmek sonucunu doğurmaz. Bu türden kurumlar çoğunlukla dünya genelinde tekelci bir yapıya sahip oldukları için net tutar üzerinden anlaşmakta, yaptıkları sözleşmelerde, hizmet bedellerinin bu türden vergi kesintisinden etkilenmesini önleyici hükümler içermekte. Dolayısıyla getirilen stopajın ödemeyi yapan Türk şirketleri üzerinde kalacak.

Onur Elele, Yeminli Mali Müşavir