Skip to main content

Anayasa Mahkemesi’nce görülen ve hem internet kullanıcıları hem de haberleşme sektörü için kritik önem taşıyan 5651 nolu internet kanununa ilişkin dava kapsamında son kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

2014 Şubat ayında 5651 sayılı internet kanununda torba yasayla yapılan değişiklikler, internet kullanıcıları başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerince uzun süre tartışılmıştı. Elektronik haberleşme sektörünü ilgilendiren tarafta ise ilgili torba yasaya eklenen bir madde ile “Erişim Sağlayıcılar Birliği” kurulması da zorunlu hale getirilmişti.

İlgili madde sektördeki yaklaşık 300 şirketin yüksek maliyetli altyapı yatırımı yapmasını zorunlu kılıyor ve yüksek gelire sahip olmayan alternatif işletmecilerin geleceğini tehlikeye sokuyordu. Birliğin Tüzüğünü onaylayan BTK kararının iptal edilmesi için TELKODER tarafından Danıştay’da açılan davada ise Danıştay yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Yapılan itiraz Danıştay Genel Kurulunda görüşüldü ve geriye doğru kanun düzenlemesi yapılamayacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürüldü.

5651 nolu internet yasasında yapılan bu değişikliklerin görüldüğü davada Anayasa Mahkemesi tarafından internet konusunda toplumun büyük kesimini ilgilendiren bazı önemli kararların bu hafta alınması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu karar almak üzere 3 Aralık’ta toplandı, ardından sözlü açıklamaları dinlemek üzere karar alma toplantısını 8 Aralık’a erteledi. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi davaya yönelik son karar alınmadan önce TELKODER’i dinledi. Anayasa Mahkemesinin bir sivil toplum kuruluşunu muhatap alması ve görüşlerini dinlemesi çok sık rastlanan bir durum özelliği taşımıyor. Anayasa Mahkemesinin TELKODER’in görüşlerini dinleyerek dikkate alması ülkemizdeki saygın sivil toplum kuruluşlarının önemini bir kat daha arttırdı.