Skip to main content

Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin’e göre dijital video tüketimi hızla artıyor ve bunun arkasındaki itici güç içerik üreticileri. Bu yenilikçi ve yaratıcı üreticiler, kitleyle benzersiz bir bağ kurarak onları eğlendiriyor, bilgilendiriyor ve ilham veriyor.

Dijital video tüketiminin hızla arttığı bir çağda, içerik üreticilerinin hazırladığı içeriklere doğru eşi benzeri görülmemiş bir geçişe tanık oluyoruz. İçerik üreticileri, yenilikçi yaklaşımları ve kitleyle kurdukları bağ ile tüketiciler üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

İçerik üreticilerinin sektöre olan etkisini analiz edebilmek için Interactive Advertising Bureau (IAB) ve Talk Shoppe bir araştırma gerçekleştirdi. İçerik üreticilerinin günümüzde tüketicilerin hayatlarında ve medya alışkanlıklarında nasıl bir rol oynadığını analiz eden araştırmada sadece tüketicilerle değil reklamverenlerle de niceliksel anketler ile beraber niteliksel görüşmeler gerçekleştirildi. Reklamverenlerle yapılan görüşmeler ve anketler, içerik üretici pazarlamasına duyulan güvenin yüksek olduğunu gösterdi. Reklamverenlerin yüzde 89’u içerik üreticilerinin hazırladığı içeriklerle birlikte reklam verme konusunda olumlu düşünüyorken yüzde 92’si içerik üreticilerinin hazırladığı içeriklerin “premium” olarak değerlendirilebileceği konusunda hemfikir.**

Tüketicilerin yüzde 39’u bir yıl öncesine kıyasla daha fazla içerik üreticisi içeriği tüketiyor

İçerik üreticilerinin hazırladığı içeriklerin her geçen gün artışını sürdürmesiyle dijital video tüketimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İçerik üreticilerinin hazırladığı içeriklerin stüdyoda üretilen içeriklere göre daha fazla ilgi topladığı günümüzde tüketicilerin yüzde 39’u bir yıl öncesine kıyasla daha fazla içerik üreticisi içeriği tüketiyor. Tüketicilerin yüzde 22’si ise farklı cihazlarda ve hizmetlerde daha fazla stüdyoda üretilen içerik izliyor.**

Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin

Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin

Reklamverenler içerik üreticilerinin içeriklerine yatırımlarını yüzde 25 artırıyor

Dijital içeriklerin yükselişi reklamverenlerin yatırımlarını da etkilemeye başladı. Dijital içerik üreticileriyle işbirliği yapmak eskiden sadece doğrudan anlaşmalarla sınırlı bir deneyimken, bugün güvenilirliğini artıran içerik üreticilerinin sektöre etkisi ile bu yaklaşım değişti. Reklamverenlerin neredeyse yarısı, içerik üreticileriyle yürütülen pazarlamaya sürekli olarak bütçe ayırdıklarını bildiriyor. Reklamverenlerin yüzde 44’ü ise 2024 yılında içerik üretici yapımlarına yaptıkları yatırımları ortalama yüzde 25 oranında artırmayı planlıyor.**

Kalite kavramı geleneksel varsayımlardan uzaklaşıyor

Medya satın alma dünyasında gösterişli prodüksiyonlar olarak bilinen “kaliteli” içerikler, değişen tüketici yaklaşımıyla şekil değiştirmeye başladı. Kullanıcılar için artık video içeriğinin kaliteli olmasını belirleyen şey onun özgün, ilişkilendirilebilir ve kişisel olması. Tüketiciler kişisel alaka düzeyine ve ilgi çekiciliğe her şeyden çok değer veriyor. Araştırma sonuçlarına göre izleyiciler, stüdyoda üretilen içeriklere kıyasla içerik üreticilerin hazırladığı içeriklerin kişisel ilgi alanlarına hitap ettiğine, kişisel olarak ilgilerini çeken konular içerdiğine ve son derece ilgi çekici olduğuna daha fazla katılıyor.**

Tüketiciler içerik üreticilerini takip ediyor ve önemsiyor

Tüketici satın alma yolculuğunun her aşamasında içerik üreticilerinin ürettiği içeriklerin etkisini görmek mümkün. Öyle ki araştırma kapsamında gerçekleştirilen stüdyo içerikleri ve içerik üreticileri içerikleri kıyaslamasında da bu fark ön plana çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre içerik üretici yapımlarının yanında veya içinde reklam görüntülemek, stüdyo içeriğinin yanında reklam görüntülemekten 1,23 kat daha yüksek araştırma ve değerlendirme, 1,42 kat daha yüksek bağlılık ve 1,3 kat daha yüksek destek sağlıyor.** Çünkü tüketiciler yeni ürünler ve trendler hakkında bilgi edinmek için içerik üreticilerini takip ediyor, onların yorumlarından etkileniyorlar. Bu güven ortamı ve içerik üreticilerinin sunduğu özgünlük kullanıcıların daha hızlı ve daha güvenli satın alma kararı almasında etkili oluyor.

 

Serkan Girgin, Google Türkiye CMO

 

* “İçerik üreticiler 2024’te pazarlama karmanız için neden hayati önem taşıyor?” (Think with Google)

** 1-5 IAB/Talk Shoppe, ABD, IAB Creator Economy Study (IAB İçerik Üretici Ekonomisi Araştırması), 400 reklamveren, 19 Eylül 2023 – 2 Ekim 2023 ve 2.001 tüketici, 15 Eylül 2023 – 29 Eylül 2023.