Skip to main content

IBM, yapay zekânın daha da yaygınlaşması için Watsonx platformunu kullanıma sunuyor.

IBM, yeni bir yapay zekâ ve veri platformu olan Watsonx’i duyurdu. IBM’in verdiği bilgilere göre Watsonx, kuruluşların güvenilir verilerle gelişmiş yapay zekânın etkisini ölçeklendirmelerini ve hızlandırmalarını sağlamak üzere tasarlanmış bir platform. İçinde yapay zekâ geliştirme ortamı, veri deposu ve yönetim araç seti barındıran Watsonx, bunlarla kuruluşların operasyonları genelindeki yapay zekâ modellerini hızla eğitmeleri, optimize ederek uygulamaya koymaları konusunda teknoloji desteği sağlıyor.

Watsonx;

  • Geleneksel makine öğrenmesi ve yeni üretimsel yapay zekâya (Generative AI) yönelik kurumsal bir ortam olan IBM watsonx.ai,
  • Açık “lakehouse” mimarisine dayalı, yapay zekâ iş yükleri için optimize edilmiş bir veri deposu olan IBM watsonx.data ve
  • Yapay zekâ için uçtan uca yönetişim sağlayan IBM watsonx.governance.

olmak üzere 3 ürün seti içeriyor. Bu setler, kuruluşlara yapay zekâ modellerini kendi verilerini kullanarak oluşturma ve devreye alma olanağı sağlayarak iş başarılarını artırıyor.

Kuruluşlar, Watsonx ile IBM tarafından oluşturulup eğitilen temel ve açık kaynak modellerine erişimin yanı sıra eğitim ve optimizasyon verilerini toplamak ve temizlemek için bir veri deposuna da sahip oluyor. Bu platform sayesinde müşteriler, kendi yapay zekâ modellerini oluşturabiliyor veya mevcut yapay zekâ modellerini kendi verilerine göre uyarlayabiliyor. Bununla birlikte, kuruluşlar iş başarısını artırmak için bu yapay zekâ modellerini daha güvenilir ve açık bir ortamda geniş ölçekte devreye alabiliyor.

IBM Türkiye Ülke Müdürü ve Teknoloji Lideri Volkan Sözmen IBM Türkiye Ülke Müdürü ve Teknoloji Lideri Volkan Sözmen platform hakkında şu bilgileri veriyor: “Watsonx, kuruluşların, kendi verilerini kullanarak yapay zekâ modelleri oluşturmalarına veya özelleştirme yoluyla yapay zekâ yeteneklerini genişletmelerine olanak sağlayarak ihtiyaç duydukları çözümü, ön maliyetlerin büyük oranda azaltılmasını sağlayacak hazır yapay zekâ modelleriyle birlikte sunuyor. Bu modeller güvenilir bir ortamda uygun ölçekte kullanılabiliyor ve böylece müşterilerimizin yapay zekâ kabiliyetleriyle belirledikleri iş hedeflerine çok daha hızlı ve etkin bir şeklide ulaşılmasına yardımcı oluyor.”

IBM ayrıca yoğun yapay zekâ kullanımına dayalı iş yüklerini desteklemek için bir hizmet olarak GPU altyapısı, bulut karbon emisyonlarını ölçmek, izlemek, yönetmek ve raporlamak için yapay zekâ destekli bir gösterge tablosu da dahil olmak üzere çeşitli planlı geliştirmeler sunuyor. Bu planlı geliştirmeler arasında, müşterilerin yapay zekâ devreye alımını desteklemek için IBM Consulting’den Watsonx ve üretimsel yapay zekâya yönelik yeni bir uygulama da bulunuyor.

Müşterilerinin iş ihtiyaçları için en iyi modellerden ve mimariden yararlanmalarını hedefleyen IBM, bunu sağlamak için açık bir ekosistem yaklaşımı sunmakta kararlı olduğunu dile getiriyor.