Skip to main content

IBM’in kadın liderliği üzerine yaptığı araştırmaya göre, şirketler kadınların güçlenmesine öncelik vermezse liderlikteki küresel cinsiyet ayrımı 2073’e kadar sürebilir.

IBM‘in “Women, Leadership, and the Priority Paradox” (Kadın, Liderlik ve Öncelik Paradoksu) adlı yeni araştırması, kadınların güçlenmesini kuruluşların bir iş önceliği haline getirmediğini ve çalışma ortamlarındaki liderlik pozisyonlarında cinsiyet ayrımının devam edeceğini ortaya koydu. 2300 yönetici ve profesyonelle yapılan anketten yola çıkılarak hazırlanan çalışma, değişimin nasıl sağlanacağı ile ilgili de rehber niteliği taşıyor.
Oxford Economics iş birliğiyle IBM İş Değerleri Enstitüsü’nün (IBV) yürüttüğü küresel araştırmaya göre, ankete katılan kuruluşlarda üst düzey liderlik pozisyonlarının yalnızca yüzde 18’inin kadınlara ait olduğu ortaya çıktı. Bunun nedenleri ise şöyle sıralandı:

• Kuruluşlar iş değerine yeterince önem vermiyor. Katılımcıların yüzde 79’u finansal başarıdaki üstünlük ve rekabet avantajıyla cinsiyet eşitliğini ilişkilendiren birçok kanıta karşılık liderlikte cinsiyet eşitliğini gerçekten önceliklendirmiyor.

• Erkekler, çalışma ortamlarında cinsiyetçiliğin boyutunu hafife alıyor. Erkek yöneticilerin yüzde 65’i kadın olsalardı da liderlik pozisyonuna atanma olasılıklarının eşit düzeyde olabileceğini söylüyor.

• Bu sorun hakkında çok az sayıda kuruluş bir aciliyet veya sahiplenme gösteriyor. Kuruluşlar, kurumsal performansın diğer taraflarında uyguladıkları disiplinli operasyonel odaklanma yerine “iyi niyete” çok fazla güveniyor ve ayrımcılık konusuna müdahale etmiyor.

Bu engellere karşılık liderlik pozisyonlarında cinsiyet eşitliğini yakalamaya özen gösteren ve raporda “İlk Harekete Geçenler” olarak yer alan bazı kuruluşlara da yer verildi. Bu kuruluşların cinsiyet katılımı hakkında ciddi bir duruşu olduğu, eşitliğin finansal açıdan daha çok başarı getireceğine inandıkları ve harekete geçme sorumluluğunu üstlendikleri belirtildi.

Araştırmadaki, değişime yönelik yol haritası şöyle;

• Liderlikte cinsiyet eşitliğini bir iş önceliği haline getirin. Temel performans göstergeleri, bütçe ve atanan kaynaklarla resmi iş planına kadınların güçlendirilmesini da dahil edin. Bu konuda önünüzü açacak bir veya daha çok üst düzey yönetici seçin.

• Bir katılım kültürü oluşturun. Daha esnek iş düzenlemelerini ve resmi sponsorluk girişimlerini destekleyen programlar oluşturun.

• Cinsiyet eşitliğini sağlama sorumluluğunu liderlere verin. Kadınların liderlik pozisyonlarına yükseltilmesini temel bir stratejik iş önceliği haline getirecek güce sahip olan kişiler üst düzey yöneticilerdir. Yönetim kurulu da bu noktada işletmenin büyümesi için güvene dayalı sorumluluklarının bir parçası olarak etkin bir rol oynayabilir.