Skip to main content

Hürriyet Gazetesi Ar-Ge Merkezi Belgesi aldı.

[Güncelleme]

Hatırlayacağınız üzere, 3 Kasım’da Hürriyet Gazetesi’nin Ar-Ge merkezi belgesi aldığına ilişkin bir haber yayımlamıştık. Haber için Hürriyet’ten ayrıntı istedik ve Hürriyet Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Grup Müdürü Erhan Kocabaş sorularımızı cevapladı.

Hürriyet Gazetesi Ar-Ge Merkezi Belgesi almakla ne amaçlıyor?

1997’den itibaren yayın yapan Hürriyet Gazetesi’nin internet haber sitesi Türkiye genelinde hali hazırda en yüksek ziyaretçiye sahip sitelerden biri. Firma bugüne kadar yaptığı tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarını tamamen kendi Ar-Ge personeli ve altyapısı ile gerçekleştirmiş olup bundan sonraki projelerine de kendi özgün katkısıyla devam etmeyi planlıyor. Firma bünyesinde yaklaşık 55 eğitimli ve alanında deneyim Ar-Ge personeli bulunuyor. Ayrıca firmada makine öğrenimi, büyük veri, tavsiye teknolojilerini geliştirmeye yönelik her türlü yazılım, donanım gibi altyapı mevcut. Yazılım geliştirme çalışmalarında konfigürasyon yönetimi sağlanıyor ve bu sayede geliştirilen kodlar versiyonlar halinde takip edilerek yedekleri saklanıyor. Ayrıca yazılımla bağlantılı olan planlama ve test sonuçları gibi dokümanlar da aynı sistematikte takip ediliyor.  TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapan Doç Dr. Altan Çakır’dan akademik danışmanlık ve işbirliği hedefleniyor.


Ar-Ge Merkezi ile ilgili planlarınız nelerdir?

Ar-Ge merkezi ile Hürriyet, yüksek katma değeri olacağını öngörülen projeler için TÜBİTAK fon programlarına başvuru yapmayı hedefliyor.

Proje kapsamında kalıcı ve katma değerli ürünler elde etmek için akademisyenlerle işbirlikleri sağlayarak bu ortak çalışmalar sonucu mevcut personelinin yetkinliğinin artırılması da planlanıyor.

Ar-Ge merkeziniz nerede ve ne zaman açıldı?

Ar-Ge merkezimiz Hürriyet Dünyası Bağcılar yerleşkemizde açıldı. Şu an aktif olarak bir Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve  10 Ar-Ge projesi yürütüyoruz.