Skip to main content

KOBİ odaklı alan adı kayıt şirketi GoDaddy, Yunanistan’da küçük işletme sahiplerini tek taraflı olarak destekleyecek

Yunan ekonomisinin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde KOBİ odaklı alan adı kayıt şirketi GoDaddy, ülkede sermaye kontrollerinin sıkı bir biçimde uygulandığı haftalarda küçük işletme sahiplerini tek taraflı olarak destekleme kararı aldı.

Şirket, Temmuz ayının başından itibaren Yunan müşterilerinin mümkün olduğu kadar normal iş rutinlerine devam etmelerine ve ayakta kalmalarına yardımcı olmak amacıyla, süresi dolmaya yaklaşan müşterilerinin aboneliklerini ücretsiz olarak yenilemeye başladı.

Yunanistan’da varlık gösteren işletmelerin yarısından fazlası 10’dan az çalışanı bulunan mikro işletmelerden, kalanların dörtte üçü ise KOBİ’lerden oluşuyor.