Skip to main content

Xerox PARC’ın üzerinde çalıştığı giyilebilir sağlık teknolojisiyle yakın gelecekte hastalıkların izlenme ve tedavisinde yeni bir döneme girilecek

Giyilebilir teknolojilerin sağlık alanındaki uygulamalarından biri olarak, Xerox PARC ile Smart Design adlı şirketin birlikte yürüttüğü bir çalışma karşımıza çıkıyor.

Doktorların çalışma şeklini tanımlayacağı akıllı minyatür sağlık çipleri eczanelerde yer alacak, 3D yazıcılarda basılacak. Bu akıllı sağlık çipleri hastanın vücuduna kolayca yerleştirilerek hastanın nabız, tansiyon, şeker gibi yaşamsal verilerini anlık kontrol edecek, acil sağlık durumlarını önceden saptayacak, anında hastanın doktorunu uyaracak. Akıllı sağlık çipleri ilaç alma zamanlarında da hastaya ilacını enjekte edecek.

Xerox PARC bilim insanlarının uluslararası bir kongrede açıkladıkları konsept projelerine göre, basılı elektronik (printed electronics) devreler içeren giyilebilir sağlık çipleri insan vücuduna bir yara bandı gibi yapıştırılarak kullanılacak.

Giyilebilir sağlık çipleri tedavi sürecinde kişinin yaşamsal verilerini mekandan bağımsız her ortamda kontrol edecek. Çipler, hasta kişilerin sağlık verilerini anlık olarak doktoruna iletecek, acil durumları önceden sezerek kişiyi uyaracak, istenirse düzenli kullandığı ilaçları vücuduna enjekte edecek.