Skip to main content

Tıp alanında kaydedilen teknolojik gelişmeler yeni iş kollarını da beraberinde getiriyor. Genetik danışmanlık da bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan ve gelecekte daha da önem kazanacak bir uzmanlık alanı.

Genetik danışman nedir?

Genetik danışman ailevî bir hastalığa yakalanmış kişilerin, gelecek nesillerinin, birinci dereceden ve ikinci dereceden yakın akrabalarının bu hastalığı taşıma tehlikesini açıklayan ve bu kişileri muhtemel neticelere karşı bilgilendiren kişi olarak tanımlanabilir.

Kimler genetik danışman olabilir?

Öncelik tıp fakültesi mezunlarında olsa da, bu konuda eğitim almış diğer uzmanlık alanlarındaki doktor veya biyologlar da genetik danışman olarak görev alabilir. Genetik danışmanlık görevini üstlenen uzman, öncelikli olarak aileye üzerinde tartışılan hastalıkla ilgili bilgileri doğru ve tam olarak aktarmak ve çözüm yolları sunmakla sorumlu. Bu nedenle genetik danışman hiçbir zaman yönlendirici bir görev üstlenmemeli.

Genetik danışman nerede çalışır?

Genetik danışmanlar tıbbî araştırma enstitüleri ve tıbbî laboratuvarlara çalışabilir. Bununla birlikte genetik hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini geliştirmek için özellikle üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde ile sağlık merkezlerinde önemli görevler üstlenir.

Neden geleceğin mesleklerinden biri?

Genetik danışmanlar kök hücre teknolojilerinin gelişmesi ve genetik projelerinin yaygınlaşması ile yakın gelecekte çok daha fazla istihdam fırsatı bulabilirler. Ayrıca ABD Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı istihdam verilerine göre, 2016-2026 yılları arasındaki dönemde genetik danışmanlık diğer sektörlere oranla daha çok iş imkânı sunan bir pozisyon olarak değerlendiriliyor.