Skip to main content

FutureBright Group tarafından hayata geçirilen, anlık içgörü platformu Sence’yi, FutureBright ekibinden Güneş Can, Eray Biçici ve Akan Abdula ile konuştuk.

FutureBright Group tarafından hayata geçirilen, anlık içgörü platformu Sence’yi diğer platformlardan ayıran en temel özelliği, hepimizin gündelik hayatının bir parçası haline gelen ‘anlık mesajlaşma’ formatında akıyor olması. Projeyi, FutureBright ekibinden Güneş Can, Eray Biçici ve Akan Abdula ile konuştuk.

Sence platformu kısaca ne işe yarıyor?

‘Anlık içgörü platformu’ olarak tanımlayabileceğimiz Sence ile Türkiye’nin dört bir yanındaki, her profilden tüketiciye anlık olarak ulaşıp sorularımıza saatler içinde yanıt alıyoruz. Kullanıcılar platform üstünden yanıtladıkları anketlerle hediyeler kazanırken, biz de hedeflediğimiz içgörülere ulaşıyoruz. Sence, gerçek bir büyük veri platformu.

Platformun iş modeli nedir? Future Bright içinde Sence’yi nasıl konumlandırıyorsunuz?

FutureBright Group olarak yaptığımız her işte çözüme giden en iyi ve yenilikçi yolu bulmayı amaçlıyoruz. Sence de aslında bu düşünce ile ortaya çıktı. Platformun amacı sürekli küçük ekosistemler kurmak olacak. Devasa bir veri üzerine oturttuğumuz sistem, sürekli belli kitlelerden paneller kurmamızı sağlayacak. Ve bunu canlı ve anlık yapabileceğiz. Aslında kurduğumuz her planelden rahatlıkla saha ekipleri de türetebiliriz. Bu anlamda fırsatlar sonsuz.

Bir de Sence’nin anlık mesajlaşma doğasında akan dinamik yapısı ve çok farklı kitlelere erişim potansiyeli ile sektörde bir ilk olduğunu ve bildiğimiz platformlarının çok ötesinde olduğunu söyleyebiliriz.

Sence platformunu benzer platformlardan ayıran temel özellikler neler?

Pandeminin de etkisi ile online veri yöntemlerine rağbet artarken, mevcut tüketici panellerinin ulaşmak istediğimiz niş hedef kitleleri temsil edecek büyüklüğe, coğrafi kapsama ve çeşitliliğe sahip olmadığını daha deneyimledik. Sence’yi diğer online panellerden ayıran ve benzersiz kılan temel özellik ise sunduğu büyüklük, çeşitlilik ve bizim bu çeşitlilikten içgörü türetme kabiliyetmiz. Sence büyüklük ve çeşitlikik gücünü Türkiye’nin en çok kullanılan yerli mesajlaşma uygulaması BiP’ten alıyor. BiP 44 milyonu Türkiye’de bulunan, toplamda 50 milyon kullanıcıya sahip bir uygulama. Sence BiP üstünde çalışan bir ‘servis’ olarak, şimdiye kadar hiçbir online tüketici panelinin erişemediği kitlelere ulaşım yeteneğine sahip, cep telefonunun çektiği her yer bizim veri ve içgörü kaynağımıza dönüştü diyebiliriz. Platformun tanıtımını dahi yapmadığımız geliştirme evresinde organik olarak 120 binden fazla üyeye ulaştık. Üyelerimize baktığımızda her yaş ve sosyo-ekonomik statüden, çok farklı meslek gruplarından, coğrafi olarak da kentsel ve kırsal alanlara yayılan çok renkli bir resim görüyoruz ve bu topluluk her geçen gün büyüyor.

Sence’yi diğer platformlardan ayıran bir diğer temel farklılık ise hepimizin gündelik hayatının bir parçası haline gelen ‘anlık mesajlaşma’ formatında akıyor olması. Üyeler bu akış içinde çok daha hızlı ve pratik bir şekilde sorularımıza yanıt veriyor, ilgilerini kaybetmeden anketleri tamamlayabiliyorlar. Platformda her türlü işitsel ve görsel materyali test etme olanağına sahibiz. Sence ankete katılma deneyimini çok daha eğlenceli bir hale getirmeyi başarıyor. Ve tabii iki grubumuzun içgörüdeki iddialı konumunu bunların üzerine ekleyince, çok farklı bir ürün ortaya çıkmış oluyor.

Sence’nin öncelikli konu başlıkları var mı? Yoksa toplumu ilgilendiren her mesele üzerinde anketler çıkılıp analizler üretilecek mi Sence de?

Sence Covid sonrası dip dalgalardaki dönüşümleri takip etme açısından çok kritik olacak. Ayrıca yapacağımız her araştırma, kendi amacının ötesinde ‘büyük veri’ye de hizmet edecek. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde üyelerimizin farklı çalışmalarda verdiği yanıtları bir araya getirip analiz ederek, sorduğumuzun çok ötesinde çıkarım ve içgörülere ulaşacağız. Araştırma çıktılarını yorumlarken görünenin arkasındakini okumayı, müşterilerimizin zaten bildiklerini tekrar etmenin ötesine geçmeyi ilke edinmiş bir ajans olarak, Sence gücümüze güç katacak.

Bu platform ile Türkiye araştırma pazarında hangi eksikleri kapatmayı düşünüyorsunuz?

Tüm markalar için hayat gün geçtikçe daha hızlı akıyor, kategori dinamikleri değişiyor ve tüm stratejik kararlar ve aksiyonlar daha hızlı alınmak zorunda. Veri bilimciler olarak müşterilerimizin bu yolculuğuna eşlik edebilmemiz ve yön verebilmemiz için doğru kaynağa en hızlı şekilde ulaşmamız oldukça kritik. Biz müşterilerimizi grassroot’lar yani taban hareketleri konusunda çok ciddi besliyoruz. Bu anlamda çok sayıda markamız bizi erken uyarı sistemi olarak görüyor. Çok daha erken, çok daha tabandan görebileceğiz her şeyi.

Sence sunduğu büyüklük ve çeşitlilik sayesinde diğer tekniklerle ve farklı platformlarda ulaşılması zor – hatta mümkün olmayan – hedef kitlelere erişim imkanı tanırken; yer, saat, anketör ya da girilmeyecek ortam gibi bariyerleri ortadan kaldırıyor. Sence ile hedef kitlelere her zamankinden daha kolay erişim ve hızlı yanıt alma, toplanan verileri gerçek zamanlı olarak izleme ve analiz etme şansına sahibiz. Sektörde bu hızı, büyüklüğü ve çeşitliliği aynı anda sunabilen başka bir platform yok.

Sence klasik bir online anket platformunun ötesinde, kategorilere özel/ niş tüketici panelleri kurulabildiği, nokta bazlı anlık veri toplama ve akışı gerektiren, müşteri deneyimi ve gizli müşteri çalışmaları gibi çok çeşitli potansiyel kullanım alanlarına sahip bir platform. Orta vadede Sence’nin her türlü veri akışı için kullandığımız, öncelikli platformumuza dönüşmesini planlıyoruz.