Skip to main content

Facebook, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası, KOBİ’lerin duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak adına yaptıkları Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anketinin sonuçlarını açıkladı.

Facebook Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anket sonuçları, online araçların KOBİ’lerin uluslararası ticaret yaparak büyümesinde önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Şubat 2016’da 22 ülkede yapılarak başlanan anket, bugün 42 ülkeyi kapsıyor. Ocak 2017’den bu yana ankete dâhil olan ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, Ekvator, Macaristan, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Rusya, Tayvan ve Çin yer alıyor. Ankete katılan 42 ülke, dünya nüfusunun %40’ını ve global GSYH’nin %73’ünü temsil ediyor. Bugüne kadar aylık ankete Facebook’ta Sayfası olan, 218 binden fazla işletme aylık ankete katıldı ve bu, Ocak 2017’den bu yana yaklaşık %60’lık bir artışı temsil ediyor.

Facebook, daha fazla bilgi elde edebilmek için Mart-Mayıs 2017 döneminde ankete “Ticaret Raporu” başlıklı yeni bir modül de ekledi ve bu modül kapsamındaki soruları 50 bin KOBİ yanıtladı. Sonucu özetlemek gerekirse, uluslararası ticaret yapan KOBİ’ler daha özgüvenli ve istihdamı artırmaya daha yatkın.

Türkiye’nin anket sonuçları şöyle:

– Türkiye’den ankete katılan KOBİ’lerin %55’i önümüzdeki 6 aya olumlu bakarken, %46’sı kendi sektörleri, %39’u ise ekonominin durumu hakkında olumlu beklentilere sahip.

– %25’i son 6 ayda çalışan sayısının arttığını belirtirken, %33’ü önümüzdeki 6 ayda çalışan sayısında artış beklediğini belirtti.

– %58 ile en fazla KOBİ’nin karşılaştığı zorluğun müşteri çekmek olduğu görülüyor. Bunu %56 ile ekonomik durumun getirdiği belirsizlikler ve %53 ile gelir artışı takip ediyor.

– Ankete katılan KOBİ’lerin %74’ü online araçları ürün ve hizmetlerini sergilemek ve potansiyel müşterilere reklam yapmak için kullanırken, %64’ü bu araçları müşterileri ve tedarikçileri ile iletişim kurmak, %62’si ise bilgi sağlamak için kullanıyor.

– Yeni “Ticaret Raporu” modülüne göre ise Mart-Mayıs 2017 döneminde ankete katılan KOBİ’lerin %18’i uluslararası ticaret yaparken, %14’ü ihracat yapıyordu.

Raporun tamamı futureofbusinesssurvey.org adresinde yer alıyor.