Skip to main content

Türk halkının evhamlı olduğu gerçek. Peki ama günlük hayatta değişen alışkanlıklarımız özellikle de teknolojinin hayatımızda giderek daha fazla yer alması insanımızın takıntılarını nasıl etkiliyor?

Eminim birçoğunuzun ailesinde evden çıkmadan sağı solu iyice kontrol eden, elektrikle bağlantısı olan elektronik cihazların fişlerini çeken birileri vardır ya da bizzat bu şekilde davranmayı rutin hale getirenleriniz de vardır aranızda. Kontrol etmek, tedbir almak güvenlik için iyidir elbette ama bir noktadan sonra takıntıya ya da evhama dönüşmesi muhtemel. Takıntılar toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterse de tetikleyici dinamikler evrensel aslında. Temizlik, kontrol gibi takıntılar genelde en yaygın görülenler. Bununla birlikte son dönemde özellikle evimizde kullandığımız teknolojik gereçlerin sayısının artması acaba kontrol konusunda takıntılı olanlarımızı nasıl etkilemiş olabilir sizce? Evde daha fazla elektriğe bağlı cihaz kullanıcı gözünde daha fazla kaza riski mi taşıyor? Bu sorulardan yola çıkarak bu ay Poltio ile ‘evham ve kaygıları tetikleyen günlük konular’ üzerine bir anket gerçekleştirdik. 307 kişinin katılımıyla gerçekleşen bu çalışmada katılımcıların yüzde 50’si en fazla evham ve kaygı yaptığı konu olarak ‘gelecek’ diyorlar.  Erkeklerin gelecek kaygısı (yüzde 60) kadınlarınkine göre (yüzde 35) anlamlı olarak daha yüksek.

Araştırmadan öne çıkanlar
Ankete göre katılımcıların evden çıkmadan kontrol etmeye konusunda en titiz olduğu konu yüzde 29 ile ocak ve doğalgaz olmuş. Takip eden diğer yanıtlarda birbirine çok yakın. Katılımcıların sadece yüzde 8’i evinde güvenlik ya da alarm sistemi olduğunu belirtmiş. Evde birbirine ve internete bağlı cihazlarının artmasından endişe duyanların oranı yüzde 43. Bu konuda kadınların (yüzde 51) ile erkeklere göre (yüzde 34) daha endişeli olduğunu gözlemliyoruz.

En fazla evham ve kaygı yaptığınız konu hangisi? (%)
Gelecek, 50
Hastalıklar, 27
Harcamalar, 14
Doğal Afetler, 12
Trafik kazaları, 11

Aşağıdakilerden hangisini yapmadan evden çıkmazsınız? (%)
Ocak ve doğal gazı kontrol etmek, 29
Pencereleri kontrol etmek, 24
Işıkların açık olup olmadığını kontrol etmek, 23
Elektronik cihazların açık olup olmadığını kontrol etmek, 22
Prizleri kontrol etmek, 11

Sizce evimizde kullandığımız elektronik cihazların sayısının artması evham ve kaygılarımızı artırıyor mu? (%)
Evet, 28
Hayır, 72

Evde birbirine bağlı ve internete bağlı cihazların sayısının yakın gelecekte daha fazla artacak olmasından endişe duyuyor musunuz? (%)
Evet, 43
Hayır, 57