voyd

VOYD kuruldu

TEKNOLOJİ | 13.08.2018 - 22:22

Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmayı hedefleyen Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) kuruldu.