Varol Akman

Trend raporlarının ötesinde yapay zekâ

TEKNOLOJİ | 08.05.2018 - 14:41

Son dönemin en sıcak konusu yapay zekanın enine boyuna tartışıldığı Digital Age Summit 2018’in “Trendlerin ötesinde yapay zeka” bölümünde yapay zekanın insan hayatına nasıl daha fazla değer katabileceği konusu üzerinde duruldu.