işlemleme

Post-dijital cehaletlerimiz

TEKNOLOJİ | 28.09.2021 - 17:34

Dijital çağı sadece yetilerde artışla, bilgi düzeyinde ilerlemeyle ilişkilendiren tek yönlü yaklaşımların ötesine geçmeliyiz!