haile owusu

Mashable veriyi nasıl kullanıyor ve anlamlandırıyor?

TEKNOLOJİ | 09.11.2017 - 18:43

Brand Week Istanbul bugün online yayıncılık devlerinden Mashable’ı ağırladı. Mashable Baş Veribilimcisi Haile Owusu, platformda teknolojinden nasıl faydalandıklarını anlattı.