Fujitsu CX Lab

Fujitsu’dan iş ortaklıklarına yönelik bir metaverse: Fujitsu CX Lab

İŞ DÜNYASI | 03.03.2022 - 17:34

Fujitsu, CX Lab ile küresel ölçekte iş ortağı oluşturma programının karşılaştığı dört teknoloji sorununu çözmeyi amaçlıyor.