Dashdroid

Otomobillerin dijital çağa uyumu

TEKNOLOJİ | 25.07.2017 - 11:00

Dijitalleşme, şüphesiz ki paradigmanın yerle yeksan olduğu yeni bir çağı açtı. İş geliştirme süreçleri, inovasyon ve endüstrinin yeni kırılımları ortaya çıktı. Kavram ve terminoloji de çağın gereğine uygun olarak yenilendi. Yeni kuşağın otomobilden beklentisi değişmişti, kaçınılmaz olarak bu nesli karakterize eden ve gereksinimlerini karşılayan yeni bir otomobil tasarımı anlayışı ortaya çıktı