büyüme odaklı pazarlama stratejisi

Başarılı bir büyüme odaklı pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur ve yönetilir?

Başarılı bir büyüme odaklı pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur ve yönetilir?

REKLAM & PAZARLAMA | 05.06.2020 - 16:42

“Dijital yıkım”ın kurumları tabiri caizse silkelemeye başlamasıyla birlikte, işletmelerin yeni dijital stratejiler benimsemesi kaçınılmaz hale geldi. Pazarlama dünyasında da bunun yankılarını, geleneksel pazarlama uygulamalarının yerini, Dijital Pazarlama ve Büyüme Odaklı Pazarlama (Growth-Driven Marketing) kavramlarına bırakması şeklinde gördük.