TASARIM

DigitalAge | 03.04.2017 - 09:30

Endüstriyel IoT’nin doğal sonucu: Dijital ikiz

“Dijital ikiz” kavramının ortaya çıkışı 2001 yılına kadar dayansa da, bu alandaki uygulamalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şu anda ağırlıklı şekilde imalat sanayinde kullanılan dijital ikiz, yakında başka sektörlerde karşımıza çıkacak.

Dijital ikiz en basit ifadeyle fiziksel bir ürünün sanal sunumu olarak tanımlanabilir. Diğer bir anlatımla gerçek olarak davranacak şekilde modellenmiş olan bir nesnenin sanal kopyası da denebilir. Bu teknolojiyi baştan sona kadar ürün tasarımı ve montaj sürecinin gerçekte aynısını yapma şeklinde de değerlendirmek mümkün. Kavram ağırlıklı şekilde endüstriyel nesnelerin interneti (IoT) bağlamında kullanılıyor. Şöyle açıklayabiliriz: Ürün tasarım, simülasyon, takip, optimizasyon ve servisi alanlarında dijital ikiz, endüstriyel IoT’nin yardımına koşuyor. Dijital ikiz, tasarımcı ve mühendislerin ürün geliştirmenin ilk aşamalarında kullandığı aynı bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve modelleme yazılımlarında oluşturuluyor. Terimi ilk kez kullanan isimlerin başında gelen Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi isimli kitabın yazarı Michael Grieves’e göre, dijital ikiz için üç etmen gerekiyor: İlk sırada, ürünün gerçek ortamdaki hali, sanal ortamdaki hali ve bu iki hali birbirine bağlayan veriler. Aradaki bağlantıyı sağlamak içinse sensörlere ihtiyaç var. Ürüne bağlanan sensörler, gerçek üründeki verileri toplayarak dijital ikizine gönderiyor. Bu sayede sağlanan etkileşimle de ürünün performansında iyileştirmeler sağlanıyor. Şöyle bir örnekle durumu açıklayabiliriz: Bir otomobilin yağının değiştirilmesi gerektiğinde, bu bilgi araç sahibinin akıllı telefonunda veya imalatçının ürün yaşam döngüsü sisteminde bindirilmiş görüntü şeklinde görünüyor. Alet üreticilerinden Black&Decker gibi bazı firmalar dijital ikiz kavramını montaj hattı ve diğer fabrika sistemleri kapsayacak şekilde genişletmeye gidiyor.

Dijital ikizde süreç planlama  

Tasarım: NX isimli ürün geliştirme yazılımı ve diğer CAD sistemleri kullanılarak ürünün bir modeli oluşturup görüntülenebilir. Bu yazılım saniyeler içinde ürünün binlerce varyasyonunu sanki fiziksel olarak geliştirilmiş gibi oluşturabiliyor.

Süreç planlaması: Digital Twin teknolojisi, yapılması gerekenler ve bunların nasıl ve nerede yapılacağının tayin edilmesinde daha iyi bir planlama yapılabilmesi için tasarım ve imalat çalışanları arasındaki işbirliğini geliştirir.

Düzenleme: Üretim bölümü düzeni ile Digital Twin’in tüm mekanik, otomasyon ve kaynak detaylarında yaratılması ve ürün tasarım ve imalat eko sistemine ayrılmaz bir şekilde bağlanması önerilir. Ürün yaşam döngüsü araçlarının bir kombinasyonu kullanılarak, hücrelere, ekipmana ve personele kolayca hareket verip operasyonları simule edebilirsiniz. Süreç Doğrulaması: Bu adımda, Digital Twin montaj süreçlerinin doğrulamak için kullanılabilir.

Verimlilik optimizasyonu: Digital Twin ayrıca planlanmış üretim sisteminize ulaşmak ve istatistiksel olarak simule etmek için de kullanılır. Digital Twin; insan gücünü mü, robotları mı yoksa ikisinin bir kombinasyonunun mu kullanılması gerektiğinin de değerlendirmesinde size yardımcı olur.