Skip to main content
Teknoloji

Eğitimde dijital dönüşüm ve ötesi

18 Temmuz 2017No Comments

Dijitalin dönüştürdüğü sektörlerin arasında eğitim muhtemelen ilk sırada geliyor olabilir. Kara tahtadan akıllı tahtaya, basit seviyedeki bir kimya laboratuvarından 3D yazıcılara geçişten bahsediyoruz. Peki, eğitimdeki bu dijital dönüşüm bize neler getiriyor ve bizleri nasıl etkileyecek?

Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal, egitimeteknoloji.com sitesinde yazdığı bir yazıda, Web 1.0’ın bize uçsuz bucaksız bir kütüphane sunduğunu ve bugün sınıflarda pek çok öğretmen Web 2.0 teknolojilerini kullandığını belirtiyor. Web 2.0, eğitim için paylaşma ve birlikte çalışma kültürüyle şekillendirilmiş araçlar sunduğunu dile getiren Köksal, öğretmene geri bildirim vermeyi mümkün kılarak, eğitimi tek yönlü bir sokak değil çift yönlü trafiğin aktığı bir otoyola dönüştürdüğüne dikkat çekiyor. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, öğrendikleri konuyu deneyimlemelerini, diğer öğrencilerle interaktif bir ortamda öğrenmelerini mümkün hale getiriyor.

Web 3.0 eğitime neler getirecek?

Web 3.0 ise eğitim için çok daha fazlasını sunuyor. Birbirleriyle konuşabilen akıllı cihazlar, yazılımlar sayesinde eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir hal alıyor. Öğrenciler sınıfın ortalama hızında değil, kendi hızlarında öğrenebiliyorlar. Kişiselleştirilmiş öğrenme anlayışı beraberinde öğrenme ile ilgili geniş bir veri havuzunu da getiriyor. Bu veriler doğru işlendiğine ise öğrenciler yönlendirilebiliyor ve kendilerine en uygun yöntemlerle öğrenebiliyorlar. Oyunlaştırma mekanizmaları sayesinde toplanan puanlar, madalyalar bırakın çocukları, yetişkinleri bile motive ediyor ve sıkılmadan öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Eğitim teknolojisinin başlıca faydaları

Serbesti: Eğitim teknolojisinin en başta gelen işlevi, öğretmen ve öğrenciyi serbest hale getirmektir. Öğretmene ve öğrenciye zaman ve mekân yönünden serbestlik sağlar.

Çeşitlilik ve kalite: Eğitim teknolojisi çok sayıda, çeşitte ve kalitede uygulamalar sunmaktadır.

Yaratıcılık: Eğitim teknolojisi öğrencilere çok seçenekli öğrenme olanakları sunarak yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamaktadır.

Egitimde dijital donusum ve otesi 1

Fırsat eşitliği: Eğitim teknolojisinin geniş kitlelere ulaşabilmesi, öğretim hizmetinin götürülemediği yerlerde yaşayan, çalışmak zorunda olan, bedensel özrü olan vb. bireylere eğitim fırsatı vermektedir. Ayrıca belirli nedenlerden dolayı yeterli eğitim alamayan öğrencilere de eğitimlerini tamamlama fırsatı doğurmaktadır.

Bireysel öğretim: Eğitim teknolojisi öğretimi bireyselleştirmektedir. Öğrencilerin kendi hızlarına göre öğrenmelerine olanak sağlar. Öğrenciler için farklı alternatifleri seçme fırsatı sunduğundan öğrenme hızlarından kaynaklanan farklılıkların düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Kopya edilen sistem: Öğrenci sayısı her yıl arttıkça öğretim için gerekli materyaller yetersiz kalabilmektedir. Eğitim teknolojisi sayesinde kopya edilebilen gerekli olduğunda tekrar tekrar kullanılabilen uygulamalar ortaya koymaktadır.
(Kaynak: Eğitim Teknologu Serhat Gürgün’ün blog’undan alınmıştır)

Türkiye’de STEM eğitimi ve TÜSİAD’ın raporu

PricewaterhouseCoopers(PwC) tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan “2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi” başlıklı raporda, STEM [Science(fen), technology (teknoloji), engineering (mühendislik) ve mathematics (matematik)] alanlarının kritik rolüne değiniliyor, yenilikçiliğin temelini oluşturan STEM becerilerinin ekonomik büyüme bakımından taşıdığı öneme dikkat çekiliyor. Rapordan önerileri paylaşıyoruz;

Egitimde dijital donusum ve otesi 1– Türkiye’de ihtiyaç duyulan STEM işgücünün sağlanması için devlet, eğitim ve iş dünyası gerekli politika, programlar ve eylemler için birlikte hareket etmelidir.

– STEM eğitim yaklaşımının okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde hayata geçirilmesi ve eğitimde kalitenin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaratıcı, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirilmesi için müfredatta, eğitim yöntemlerinde ve öğretmen eğitiminde iyileştirmeler fayda sağlayacaktır.

– Yükseköğretimde eğitim içerikleri iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ve iş hayatına uyum gözetilerek zenginleştirilmeli ve üniversite ile sanayi arasında iş birlikleri artırılmalıdır.

– STEM mezunlarının olabildiğince STEM alanlarına yönlendirilmesi, teknoloji ve inovasyon alanında ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücünün karşılanması bakımından önemlidir.

– Şirketlerin, Ar-Ge yaparak ve risk sermayesi sağlayarak yenilikçi bir ortam oluşturmada oynadıkları önemli rolü devam ettirerek STEM eğitimine yatırım yapmak konusunda daha aktif rol almaları ve STEM becerilerini destekleyerek küresel rekabet adına gerekli adımları atmaları gerekmektedir. STEM iş alanlarının artmasını sağlayacak çalışmaların hızlanarak devam etmesi de önemlidir.

Egitimde dijital donusum ve otesi 2

– Şirketler iş hayatında gerekli olan STEM profillerini oluşturarak, ihtiyaç duyulan işgücü hakkında daha fazla bilgi sağlayarak, iş ve staj imkânları sunarak öğrencilerin çalışma yaşamına daha iyi hazırlanmaları için fırsatlar yaratabilir.

– Türkiye için işgücü içerisinde ne kadar STEM çalışanının yer aldığı ve bu çalışanların dağılımlarının sektörel bazda nasıl olduğuna dair analizler gerçekleştirilmelidir. Türkiye’de yer alan mevcut STEM mezunu sayısının artışına yönelik gerekli kapasite artış planlaması hayata geçirilmelidir. TÜİK, İŞKUR, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle ortak çalışma grupları oluşturularak veri kalitesinin STEM verilerini içerecek şekilde artırılması ve detaylandırılması sağlanmalıdır.

– STEM alanlarına yatırım yapılması dünyada son dönemlerde öne çıkmakla birlikte, bu konu üzerinde uzun zamandır birçok girişim yer alıyor ve sürekli olarak yenileri ortaya çıkmaya devam ediyor. STEM eğitiminin ve STEM işgücünün gelişmesi için gereken adımların ulusal politika düzeyinde ele alınarak kamu tarafından desteklenmesi, kamu, eğitim ve iş dünyasının işbirliği ile eylem planlarının hayata geçirilmesi ve ilerlemenin yakından takip edilmesi gerekmektedir.