Skip to main content

eFinans e-dönüşüm hizmetleri sunan önemli özel entegratörler arasında yer alıyor. eFinans Genel Müdürü Okan Murat Dönmez, uygulamaları hakkında bilgi verdi ve 2018 hedeflerine değindi.

Öncelikle e-Fatura kullanımına dair bilgi verebilir misiniz? Ülkemizdeki son durum nedir?

Türkiye’de 1,2 milyon şirketin yaklaşık 900 bini aktif durumda ve 900 bin şirketten, 63 bini e-Dönüşüm sistemine girmiş bulunmakta. Bu şirketler arasında çok fazla fatura kesmeyen yaklaşık 11 bin şirket ise, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ücretsiz sunduğu GİB Portal hizmetinden faydalanıyor. Ancak GİB Portal e-Fatura için arşivleme hizmeti vermiyor. Yani bu firmalar e-Faturalarını kendi sunucularında saklamak durumunda kalıyor. Yaklaşık 3 bin 500 şirket ise e-Fatura hizmetini kendi bünyesinde kurduğu bu konuda uzmanlaşmış ekipler aracılığıyla alıyor. Bu şirketler ise her geçen gün artan maliyetler nedeniyle yavaş yavaş özel entegratörlerden hizmet almaya başladılar.

Bu bağlamda eFinans’ın çalışmalarını aktarabilir misiniz?

eFinans olarak 2013 yılından beri, müşterilerimize e-Fatura, e-Defter e-Arşiv, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-İrsaliye ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Türkiye’de dış̧ ticaret alanında entegrasyon sağlayan ilk e-Fatura hizmet sağlayıcısıyız aynı zamanda.

Bir diğer hizmetimiz de Tax-Free uygulamamız; Türkiye’de gerçek ortam Tax-Free (yolcu beraberi) e-Faturalarından ilki eFinans sistemi üzerinden düzenlendi. Bu iki uygulama, Türkiye’nin dış ticaretine inanılmaz bir avantaj sağlayacak ve eFinans olarak biz de sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Tüm bunlara ek olarak yeni tebliğler ile yakın zamanda uygulamaya alınacak olan e-İrsaliye, serbest meslek makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi yeni ürünlerimiz ile de müşterilerimizin hizmetinde olacağız.

e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defter gibi eFinans uygulamalarından hangileri, hangi şirket türleri için zorunlu? Bunları açabilir misiniz?

2013 yılında ilk çıkan tebliğin kapsamının genişletilmesi ile birlikte 2014 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2016 itibari ile e-Fatura ve e-Deftere geçiş yaptı. Bu tarihten itibaren yıllık brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler zorunlu olarak e-Fatura ve e-Deftere geçiyor. Ayrıca, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve yıllık brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundalar. e-Arşiv kullanımı, e-Fatura kullanımı olmadan mümkün olmadığından bu firmalar her ikisini de kapsayan bir geçiş yapmak durumunda kaldı. e-Dönüşüm ailesinin yeni üyesi e-İrsaliye de 1 Ocak 2018’den itibaren devreye alınıyor. Ancak, devlet bu üründe herhangi bir zorunluluk koymadı. Şimdilik gönüllülük esası ile ilerleyecek.

GİB ciro kriterlerine uygun olarak her sene 1 Ocak itibariyle şirketlerin belirli bir kısmını zorunlu olarak e-Fatura ve e-Arşiv sistemine dâhil ediyor.

Yukarıda belirtilen tebliğ şartlarını karşılamayan şirketler de elektronik fatura sistemine gönüllü olarak geçebilir. Her geçen gün daha çok küçük ve orta ölçekli işletme hem maliyetlerini azaltmak hem de operasyonel kolaylıklarından faydalanmak için e-Fatura ve e-Arşive geçiş yapıyor. GİB’in hazırladığı taslak tebliğlere istinaden söylüyorum, cirosu 1 milyon TL üzerinde olan e-ticaret şirketleri de e-Arşive geçmek durumunda kalacak.

Start-up ve KOBİ’lere özel destekleriniz var mı? Teşvik niteliğinde sunduğunuz ücretsiz çözümleri öğrenebilir miyiz? 

Biz her zaman müşterilerimize ve e-Dönüşüme yeni adım atacak firmalara destek olmaya çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda lansmanını yaptığımız e-Faturayı teşvik etmek amacıyla çıkardığımız eFinans Portal Basic paketimiz var. Paket kapsamında, e-Fatura ürünümüzü müşterilerimize taahhütsüz ve ücretsiz veriyoruz.

Start-up’lar için uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeyi hayata geçirdik. eFinans olarak üniversitelerin girişimcilik merkezleri ve start-up’lara e-Faturadan 12 ay boyunca ücretsiz olarak faydalanma ve 10 yıl boyunca banka güvencesinde arşivleme imkanı sunuyoruz. Start-up’lara ücretsiz sağladığımız bu hizmetle, onları e-Fatura dünyasına kazandırarak; fatura basım maliyeti, gönderim maliyeti, depolama maliyeti, fatura taşınması sırasındaki kaybolma problemlerinden kurtarmak istiyoruz. Aynı zamanda faturalaşma sürecindeki kâğıt israfını da engellemiş oluyoruz.

Proje kapsamında şu ana kadar Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi (Kworks), ODTÜ Teknokent, Bilkent Cyberpark ve Sabancı Üniversitesi Kuluçka Merkezi (Sucool) ile Kayseri Erciyes Teknopark ile anlaştık. Diğer üniversitelerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok esnaf ve ticaret odasına da benzer hizmetleri ücretsiz olarak ya da uygun şartlarda sunuyoruz. Bunların sayısını giderek artırmak istiyoruz.

Global e-Fatura referans kaynağı olan Billentis Raporu’nun 2017 sponsoru olduğunuzu biliyoruz. Bu rapora göre Türkiye’de ve dünyada e-Fatura nereye gidiyor? Türkiye ile dünyadaki durumu karşılaştırabilir misiniz?

Dünyaya baktığımızda en yüksek fatura kullanım oranı başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika’da. Bununla birlikte Avrupa içerisinde Kuzey Avrupa ülkeleri yüksek ve sürekli artan e-Fatura kullanım oranları ile dikkat çekiyorlar. Türkiye’nin ise Orta Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile benzer seviyelerde yer aldığı değerlendirilebilir. GİB, e-Fatura kullanımını teşvik etmek amaçlı ücretsiz GİB Portal hizmetini mükelleflere sunmaya devam ediyor.

Bir özel entegratör olarak biz de ülkemizin e-Fatura gelişimine katkı vermeyi görev olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle mükelleflere GİB’in sunduğu ücretsiz hizmete benzer bir hizmeti yine ücretsiz olarak üstelik 10 yıl arşivleme ile birlikte sunmaya karar verdik.

Billentis Raporu’na göre dünyada fatura ve benzeri belgelerin yüzde 90’ı hâlâ manuel olarak hazırlanıyor. Türkiye, bu konuda birçok dünya ülkesinden daha ileride. 2017 yılında dünyada kesilen e-Faturaların mali değeri 3,3 milyar Euro seviyelerinde. Bu rakamın 2024 yılında 16 milyar Euro’yu geçmesi bekleniyor. E-Fatura konusunda dünyanın da Türkiye’nin de gidecek daha çok yolu var.

2018 yılına yaklaşıyoruz. Yeni yıl için hedefleriniz neler? Öngörüleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

eFinans olarak kurulduğumuz 2013 yılından bu yana sürekli artış ile sektörde ki en büyük 3 özel entegratör arasında yer alıyoruz. Önceliğimiz, mevcut e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ürünlerimizin kalitesini korumak ve geliştirmek. Bununla beraber eFinans Portal Basic gibi ücretsiz ve kaliteli bir hizmet ile e-Fatura kullanımını teşvik etmek temel amaçlarımız arasında.

Önümüzdeki dönemde sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler ve bu ürünler ile entegre katma değerli servisleri hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için gerekli plan ve yatırımlarımız devam ediyor.

Kamusal e-Dönüşüm ürünlerine ek olarak ‘Finansal’ ve ‘Finansal Olmayan’ şeklinde segmente edeceğimiz katma değerli yeni ürünler ile müşterilerimizin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, ticarî işlemlerinin verimliliğini artırmak ve kamu ile olan ilişkilerini geliştirmek istiyoruz.