Skip to main content

İnsanoğlunu bekleyen en büyük tehlikelerin neler olduğu sorusuna, Nobel Ödüllü 50 bilim insanı “bencillik” ve “cahil liderler” gibi ilginç yanıtlar verdi.

Times Higher Education tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırmada, farklı dallarda Nobel Ödülü alan 50 kişiden, insanoğlunun karşı karşıya olduğu en büyük tehlikeler hakkında öngörülerini paylaşmaları istendi.

Kimya, fizik, fizyoloji, tıp ve ekonomi kategorilerinde Nobel alan bu bilim insanlarının yanıtlarına göre, insanoğlunu bekleyen en büyük 10 tehdit şunlar:

  1. Katılımcıların yüzde 34’ü için en büyük tehdit aşırı nüfus artışı veya (iklim değişikliği nedeniyle yaşanması muhtemel) çevresel felaketler.
  2. Katılımcıların yüzde 23’ü için bu sorunun yanıtı nükleer savaş. Ödül sahipleri özellikle savaş çığırtkanı siyasi liderlere işaret ediyorlar.
  3. Araştırmaya katılanların yüzde 8’i için insanoğlunun karşı karşıya olduğu en büyük tehlike; bulaşıcı hastalıklar veya tedaviyi imkânsız hale getiren ilaçlara direnç geliştirme durumu.
  4. Bencillik ve dürüstlüğün yitirilmesi katılımcıların yüzde 8’i için en büyük tehdit. Bu bilim insanlarına göre, internet çağına hızla girerken ve çağın getirileriyle baştan çıkarken, insani bakış açımızı kaybediyoruz.
  5. Katılımcıların yüzde 6’sı soruyu “cahil liderler” olarak yanıtlıyor. Hatta iki kişi doğrudan isim veriyor: Donald Trump!
  6. Kökten dincilik ve terör araştırmaya katılan Nobel sahiplerinin yüzde 6’sına göre en önemli tehlike.
  7. Yedinci sırada cehalet ve gerçeğin çarpıtılması yer alıyor. Bu yanıtı verenlerin oranı da yüzde 6.
  8. Katılımcıların yüzde 4’ü, Elon Musk’ın ısrarla yaptığı uyarılara paralel bir yanıt veriyor: Yapay zekâ!
  9. Adaletsizlik dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu tehlikeye işaret edenlerin oranı yüzde 4.
  10. Uyuşturucu maddeler listenin son sırasında. 50 Nobel sahibi arasından bir kişi bu cevabı veriyor.