Skip to main content

Dijital medya hayatın her alanında etkisini artırmaya devam ediyor olsa da Türkiye hala bir televizyon ülkesi. Bu gerçeği göz önünde bulundurduğumuzda, TV aracılığı ile hayatımıza dokunan ünlü isimlerin özellikle toplumsal farkındalık açısından etkisini her dönem yeniden sorgulamakta fayda var.

Tüketimin her alanda son sürat devam ettiği günümüzde şirketlerin fark yaratıp pazardan daha büyük pay kapmak için sürekli stratejiler geliştirmesi, çıkış yolları aramaları markalaşmanın zorunlu hale gelmesine neden oluyor.
Markalaşma ise paket değiştirip, havalı logo yaparak ya da her yerde reklam vererek oluşmayacak kadar zor ve emek isteyen bir süreç. Marka olabilmek için tüm paydaşlar nezdinde 360 derece performans göstermek gerekiyor. Diğer yandan marka olabilmek samimiyet payı git gide düşen ‘etik’, ‘adil’, ‘sorumlu’, ‘hesap verebilir’ olmak gibi performans alanlarında fark yaratmayı gerektirir.

Son 30 senenin Türkiye’ye kazandırdığı en önemli gelişim alanlarından biri de marka olmayı ‘öğrenme’ yolculuğuna girmek oldu.

20 senesini geçirdiğimiz yeni yüzyılda, teknoloji, internet vb alanlardaki gelişmenin de etkisiyle son tüketiciye doğrudan ulaşan ve en fazla tüketim oluşturan sektörlerden biri de diziler, çizgi filmler, ünlüleri barındıran medya-eğlence sektörü oldu.

Markalaşmada ‘hesap verebilir olma’ ve ‘topluma fayda yaratma’

Sürekli dizi, çizgi film izleyen, ünlüleri takip eden, magazine harcadığı süre çok yüksek olan ülkemizde medya, toplumu dolayısıyla geleceğimizi şekillendirme yetkinliğini de artırmaya başladı.

Her an her yerde her yaş grubuna ulaşan, büyük güce sahip olan ve sürekli tükettiren medyanın artık güçlü bir marka sorumluluğuyla ‘hesap verebilir’ olması, ‘topluma fayda sağlama’ bilincini iş süreçlerine entegre etmesi de kaçınılmaz olmalı.

Bu ay ki araştırma paylaşımımız da bu konu üzerine, diziler, çizgi filmler, ünlülerin neden marka olması gerektiğine farklı bir yönden ‘sorumluluk’ penceresinden bakmak üzere kurgulandı.

ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından hayat geçirilen araştırma, halk nezdinde, online görüşme yöntemi uygulanarak 18 yaş ve üzeri 800 kişi ile 12 – 21 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

10 Kişiden altısı dizilerin toplumsal sorunlara yönelik farkındalık yarattığını düşünmüyor

Halk genelinin yüzde 44’ü toplumsal sorunlara yönelik farkındalık yaratan diziler olduğunu düşündüğünü belirtirken yüzde 56’sı olmadığını belirtiyor.

Toplumsal sorunlara yönelik farkındalık yaratan dizi olduğunu belirten kişilerin ise belirttiği ilk dizi yüzde 54 gibi yüksek bir oranla ‘Mucize Doktor’ dizisi olarak ön plana çıkıyor. Halkın yüzde 95’i Mucize Doktor dizisini duyduğunu belirtirken yüzde 71’i en az bir defa izlediğini belirtmiştir.

Mucize Doktor dizisini izleyen kişiler için otizme yönelik pek çok konuda farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinde önemli oranlarda yükselme olduğu görülüyor.

Toplumsal sorunlara farkındalık yaratan diziler

Mucize Doktor, %54
Çukur, %11
Kadın, %11
Hatırlamıyorum, %17

Ünlülerin toplumsal sosyal sorumluktaki rolü

Halk genelinin yüzde 61’i ünlü isimlerin toplumsal projelerde yer alarak toplumda farkındalık oluşturduğunu belirtirken, yüzde 27’si u projelerde yer alan ünlülere kendilerini yakın hissettiğini belirtiyor.

Diziler ve ünlülerin toplumsal farkındalıklara etkisi (Baz: 800; %)

Ünlü kişilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer alması toplumda farkındalık oluşturuyor, 61
TV’deki dizilerde toplumsal sorunlara yönelik konuların işlenmesi toplumda farkındalık oluşturuyor, 44
Sosyal sorumluluk projelerinde görev alan kişilere kendimi yakın hissediyorum, 27
Markalar iletişim çalışmalarında toplumsal konulara duyarlı ünlülere yer vermeli, 25
Toplumsal sorunlara duyarlı ünlülerle işbirliği yapan markalara kendimi daha yakın hissediyorum, 22

İki kişiden biri ‘topluma fayda sağlayan ünlüler’ olduğunu belirtiyor

Halk genelinin yüzde 47’si (hemen hemen iki kişiden biri) topluma fayda sağlayan, sosyal sorumluluk projelerinde görev alan ünlü isimler olduğunu belirtiyor. Bu kişiler içerisinde çok güçlü oranda ilk sırada belirtilen ünlü isim Haluk Levent olarak öne çıkıyor. Haluk Levent’i, Tarkan ve Cem Yılmaz takip ediyor. Topluma yönelik duyarlı olduğu düşünülen bu ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayıları incelendiğinde 40 bin ile 4 milyon arasında takipçinin bu isimlerin ‘topluma yönelik duyarlılık’ özellikleri ile takip ettiği görülüyor.

Topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerinde görev alan ünlüler arasında hangisi sizce daha başarılı? (Baz: 800; %)

Haluk Levent, 24
Tarkan, 7
Cem Yılmaz, 4
Bu ünlülerden sosyal medya en çok takip edilenler(Baz: 294; %)
Haluk Levent, 43
Tarkan, 11
Cem Yılmaz, 6

Ebeveynlere göre çocuklar çizgi filmlerdeki şiddetten olumsuz etkileniyor

12 yaş altı çocukların hepsi çizgi film seyrediyor. 12 yaş altı çocuğu olan ebeveynlere sorulduğunda, çocukların çizgi filmleri televizyon ve telefondan seyrettiğini belirtiyor. Ebeveynlerin yüzde 59’u çizgi filmlerde çok fazla şiddet olduğunu ve çocukları olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Ebeveynler, çocukların öfkeli ve acımasız olmasında ailede aldıkları eğitim, arkadaşlar arası etkilenme ve TV, internet gibi iletişim kanallarının çok etkili olduğunu belirtiyorlar. Yüzde 57 ile en fazla internet gibi iletişim kanallarından etkilendiklerinin altını çizmemiz gerek.

Çocukların çizgi filmleri en çok izledikleri yerler (Baz: 288; %)

Televizyon, 79
Telefon, 56
Tablet, 33
Bilgisayar, 24

Nuran Aksu, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu