Skip to main content

CSC Türkiye’nin gerçekleştirdiği dijitalleşme araştırmasına göre, şirket yöneticileri yüzde 55’i aşkın oranda, çalışanların beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor

CSC’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre, dijital dönüşüm projeleri çalışan yeteneklerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Konu ile ilgili bilgi veren CSC Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen, araştırmaya farklı sektörlerde görev yapan, kurumlarının BT ve yazılım satın almalarında direkt ya da dolaylı rol alan 100’e yakın yöneticinin katıldığını söyledi.

Alev Alp EsenAraştırmaya göre dijitalleşme yolunda çalışanların karşılaştığı en büyük güçlüğün ‘uygun becerilerin gelişimi ve çalışanların yeterliliği’ olduğunu söyleyen Esen, “Yöneticiler yüzde 55,6 oranında çalışanların beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Yöneticiler, yeni teknolojilerden tam olarak yararlanabilmek için gereken becerilerin gelişimindeki kısıtlamaların ise yüzde 46 ile ikinci sırada bulunduğunu ifade ediyor. İş ortaklarının inovasyonlarını kullanırken yeni iş yapılarında oluşan boşluklar da aynı orana sahip önemli bir güçlük olarak öne çıkıyor” dedi.

CSC Türkiye’nin araştırmasına göre, dijitalleşme yolunda şirketlerin çalışan gelişimi için yatırım yapması gereken en önemli alan yüzde 35 ile BT becerileri. Onu yüzde 23 ile profesyonel beceriler, yüzde 18 ile veri analizi becerileri ve yüzde 11 ile iletişim ve işbirliği becerileri takip ediyor. Araştırmaya katılan yöneticilere göre en az yatırım yapılması gereken alanlar yüzde 8 ile metodolojik beceriler ve yüzde 5 ile liderlik becerileri olarak dikkat çekiyor.