Skip to main content

Dijital medyanın profesyonel yaşam üzerinde birçok olumlu etkisi bulunduğunu ortaya çıkaran bir araştırma yapıldı

Dijital medyanın çarpıcı şekilde büyümesi, iş yapış şekillerini değiştirirken, iş bulma, profesyonel becerileri öğrenme ve geliştirme, iş ve özel hayat dengesi gibi konularda da birçok olumlu etkiyi beraberinde getiriyor. Ancak dijital medya bazı durumlarda üretkenliği azaltırken, eşitsizliği de artırabiliyor. Bunlar, global danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson’ın Dünya Ekonomik Forumu işbirliği ile gerçekleştirdiği dijital medya araştırmasından elde edilen temel bulgulardan birkaçı. Toplum için Dijital Medyanın Gelecekteki Etkilerinin Şekillendirilmesi başlıklı ve sonuçları Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda paylaşılan, 5 bini aşkın kullanıcının katıldığı çalışmaya göre, dijital medyanın iş amacıyla kullanımı geçtiğimiz üç yıl içinde önemli oranda artarken, bu durumun gelecekte de sürmesi bekleniyor.

dijital medya

Dijital medyanın profesyonel yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin bulgular şöyle sıralanıyor:

. Katılımcıların yarısından çoğu (yüzde 56), dijital medyanın çalışma şekillerini değiştirdiğini belirtiyor.
. Yüzde 41’lik bir kesim, sosyal medyanın iş verimliliklerini artırdığını belirtiyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 14’ü iş verimliliğinin düştüğünü söylüyor.
. Katılımcıların yarısı, dijital medyanın profesyonel yaşamlarının kalitesini yükselttiğini belirtiyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 14’ü bu fikre katılmıyor.

Bunlara ek olarak, katılımcılar dijital medyanın işlerini ve hayatlarının profesyonel yönlerini etkileyiş şekli konusunda son derece pozitifler:

. Katılımcıların üçte ikisi, dijital medyanın profesyonel olarak çalışma, öğrenme ve geliştirme becerileri ile çalışma arkadaşlarıyla işbirliği yaratma yetkinliklerini geliştirdiğini belirtiyor.
. Yaklaşık 10 kişiden altısı, dijital medyanın iş ve kişisel yaşamları arasındaki dengeyi sağlama, profesyonel kontaklarla ilişki kurma ve iş bulma becerilerini geliştirdiğini söylüyor.