Skip to main content

Yapılan araştırmalar dijitalleşen şirketlerin kaynaklarını artırmadan gelirlerini sektörlerinin yüzde 9 üzerinde büyüttüğünü ortaya koyuyor

Dijital Dönüşüm Anketi’ne katılan 158 yönetici, dijital dönüşümün yüzde 81’lik oranla en fazla rekabet avantajı sağladığını düşünüyor. Rekabet avantajını yüzde 72’lik oranla müşteri bağlılığı ve yeni müşteri kazanımı izliyor. Katılımcıların yüzde 62’si dijital dönüşümün verimliliği artıracağına inanırken, yüzde 61’i dijitalleşmenin farklılaşma ve marka imajını güçlendirme fonksiyonu olduğunu söylüyor. Bu faktörleri yüzde 43 ila yüzde 51 arasında değişen oranlarla sosyal medya gücü, ürün, hizmet inovasyonu, yeni gelişmelere uyum sağlamak, kârlılık ve dinamizm sağlama faktörleri izliyor.

Değer yaratıyor

Aslında dijital dönüşüm, her yönetici ve akademisyene göre farklı bir nedenden önemli bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy, bilgi sistemleri kullanımının verimliliği artırdığı için rekabet ortamında şirketlere büyük avantaj sağladığını düşünüyor. Hatta dijitalleşme konusunda sağlam olup olmamanın, sadece kârlılık değil tüm şirketler için hayatta kalma meselesi olacağını öngörüyor.

Dijital dönüşüm şirketlere ne sağlıyor?

Hız kazandırıyor

Dijital Dönüşüm Anketi’ne katılan yöneticilerin yüzde 62’si, dijitalleşmenin verimliliği pozitif etkilediğini söylüyor. Vodafone’un CEO’su Gökhan Öğüt de verimliliğe dikkat çekiyor. Dijitalleşmenin sadece bireylerin, kurumların değil nesnelerin, makinelerin de birbirleriyle bağlantılı olduğu yeni bir aşamaya doğru geliştiğini söylüyor. Ona göre bu bağlantılı dünyanın merkezinde 4,5G, 5G gibi mobil, fiber teknolojiler olacak. Bu nedenle dijital dönüşümde telekom sektörünün rolü daha da artacak. Aynı zamanda teknolojinin inovatif strateji, ürün, süreç ve müşteri deneyimi aracılığıyla büyüme ve verimlilik sağlayacak şekilde iş yapış biçimlerine entegre edilmesi anlamına da geliyor. Gökhan Öğüt, bu yönüyle dijitalleşmenin her ölçekten şirketin verimliliğini artırmasını, hız kazanmasını, operasyonel süreçlerini kolaylaştırmasını ve daha da önemlisi, rekabetçi olmasını sağladığını söylüyor. 158 yöneticinin yüzde 81’i dijital dönüşümün en fazla rekabet avantajı sağladığını düşünüyor.

Yapı Kredi Alternatif Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan’a göre, artık dijital kanallar bankacılıkta destekleyici bir dağıtım kanalı olmaktan çıkıp temel hizmet noktalarından birine dönüştü. Türkiye bankacılık sektöründe yakalanan hız da bunun bir göstergesi. Öyle ki internet bankacılığında ilk 5 milyon kullanıcıya 12 yılda ulaşılırken, üçüncü 5 milyon müşteriye son 30 ayda ulaşıldı. Mobil bankacılıkta ise ilk 3 milyon kullanıcıya 3 yılda ulaşılırken, üçüncü 3 milyona 6 ayda ulaşılmış durumda. Doğan, bu verilere dayanarak dijitale yeteri kadar önem vermeyen ya da adapte olamayan ve bu hızı yakalayamayan kurumların gelecek 10 yıl içinde ayakta kalmalarını da olası görmüyor.