Skip to main content

Covid nesli, bazı araştırmacıların pandemi sırasında doğan bebekleri tanımlamak için kullandıkları bir tabir. Z jenerasyonun bir alt kümesi olsa da salgının etkileriyle ileriki yaşlarda Z’den birçok açıdan farklılaşacak Covid neslini DORinsight Genel Müdürü Pınar Köseoğlu ile konuştuk.

Hatırlayanlarınız olacaktır, pandeminin ilk dönemlerinden koronavirüs pandemisş sırasında doğan bebekler için ortada dolaşan bazı kavramlar vardı: Koronallar, quaranteens gibi. Ancak çok da akılda ve gündemde kalmayan bu ifadelerin akabinde birçok araştırmacı C nesli ifadesini kullanmaya başladı. Bazı araştırmacıların koronavirüsün ortasında doğan bebekleri tanımlamak için kullandıkları bu ifade  pandeminin gelecek neslinin karşılığı olarak tarif edilebilir.  Bank of America tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Pandemi ile birlikte Z kuşağı içerisinden doğan yeni bir alt nesil olarak tarif edilen Covid neslinin üyelerinin çoğu şu sıralar yeni yürümeye başlayan, dillerinden yeni yeni ilk kelimeler dökülmeye başlayan bebekler.

Pandemi döneminde doğan lar için yeni bir kuşak tanımlaması yapma ihtiyacının doğmasının bir nedeni de aslında insanların evde eşleriyle daha fazla vakit geçirdiği karantina günlerinin doğum patlamasına neden olabileceği konusunda yapılan spekülasyonlardı. Diğer yandan pandemi öncesinde de özellikle araştırma şirketleri ve pazarlamacılar Z kuşağından sonra gelen kuşak için isim önerileri arayışına girişmişlerdi bile. Bu arayışlarda da aslında temel argüman daha online ve daha fazla bağlantıda olma özelliği idi. Ki pandemi de aslında bu yaşam tarzını pekiştirdi.

Covid nesli, bazı araştırmacıların pandemi sırasında doğan bebekleri tanımlamak için kullandıkları bir tabir. Z jenerasyonun bir alt kümesi olsa da salgının etkileriyle ileriki yaşlarda Z’den birçok açıdan farklılaşacak Covid neslini DORinsight Genel Müdürü Pınar Köseoğlu ile konuştuk.