Skip to main content

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre Covid-19 salgını, kişisel bakım konusunda davranış ve tutumlar üzerinde önemli bir etki yarattı.

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, Covid-19, bireylerde kişisel bakım bilincini arttırırken, aynı zamanda gündelik yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmaya yöneltiyor.

Araştırmaya göre, dört ülkenin ortalaması olarak katılımcıların yüzde 59’u sağlıklarını neyin etkilediğini şimdi daha iyi anlarken, büyük bir çoğunluğunun Covid-19’un bir sonucu olarak gündelik karar verme süreçlerinde sağlıklarını da düşünme olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor: İspanya yüzde 74, İtalya yüzde 69, İngiltere yüzde 62, Almanya yüzde 54.

Gelecekte nasıl davranacakları sorulduğunda, katılımcıların yüzde 77’si hastalıklarını başkalarına bulaştırmaktan kaçınmak için hastalandıklarında olabildiğince evde kalacaklarını ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.

Avrupalılar salgın sonrasında eczacılara daha sık danışacaklarını belirtiyor

Anketin gerçekleştirildiği tüm ülkelerdeki insanların çoğunluğu, sağlık sistemi üzerinde yük yaratmamak için sağlıklarına dikkat etmelerinin ilgilenmelerinin önemli olduğunu düşünüyor: İspanya %84, İngiltere yüzde 77, İtalya yüzde 75 ve Almanya yüzde 63. Bunun sağlanması açısından salgın sonrasında eczacıların rolü giderek önem kazanıyor.

Anket katılımcılarının yüzde 36’sı; eklem ağrıları, baş ağrısı, deri rahatsızlıkları ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları için önce aile hekimine, polikliniklere veya yerel hastanelerdeki acil servise başvuracaklarını belirtiyor. Öte yandan, bu dört ülkedeki kişilerin yüzde 41’den fazlası gelecekte bu tür şikayetleri hakkında tavsiye almak için bir eczacıya danışma niyetinde olduğunu ifade ediyor.

İngilizlerin yüzde 74 gibi çok yüksek bir kısmı, sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak tavsiyeler almak için bir eczacıya güveneceğini söylerken İspanyolların yüzde 66’sı, İtalyanların yüzde 61’i ve Almanların yüzde 54’ü bu ifadeye katılıyor.

Tüketiciler güçlü ve bilimi temel alan güvenilir markalara dönüyor

Araştırmaya katılan İngilizlerin üçte biri önlem olarak ecza dolaplarında reçete gerektirmeyen koruyucu ilaçları bulundurmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Avrupalıların çoğunluğu (toplam yüzde 81) reçetesiz koruyucu ürünleri seçerken güvenilir markalara öncelik veriyor: İngilizlerin yüzde 79’u, İspanyolların yüzde 84’ü, Almanların yüzde 73’ü ve İtalyanların yüzde 89’u. Bilim temelli ürünler satın almak tüm ülkelerdeki insanların büyük çoğunluğu için önem taşıyor: İtalyanların yüzde 89’u, İspanyolların yüzde 86’sı, İngilizlerin yüzde 81’i, Almanların yüzde 73’ü.

Katılımcılar, başkalarının sağlığına daha çok önem verme ve çevrelerindeki kişileri sorumlu kişisel bakım uygulamalarına teşvik etme olasılıklarının artık daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum özellikle İspanyollar ve İtalyanlar arasında öne çıkıyor. Avrupalıların dörtte üçü (yüzde 75) yakınlarının sağlığıyla artık daha çok ilgileniyor: İspanya yüzde 82, İtalya yüzde 77, İngiltere yüzde 75 ve Almanya yüzde 66. Avrupalıların yüzde 64’ü başkalarını kişisel bakım konusunda teşvik edeceğini belirtiyor: İspanya’da yüzde 74, İtalya’da yüzde 70, İngiltere’de yüzde 65 ve Almanya’da yüzde 48.