TEKNOLOJİ

Savaş Önemli | 10.02.2017 - 17:22

Chatbot’ların yükselişini etkileyen faktörler

Chatbot’ların yükselişini etkileyen faktörler

eMarketer’ın tahminine göre 2019 yılında dünya nüfusunun yüzde 65’i mesajlaşma uygulamalarını kullanacak. Şu andaki mesajlaşma uygulamalarının birçoğunun chatbot’ları desteklediğini göz önünde bulundurursak chatbot pazarının büyüme potansiyelini hayal edebiliriz.

Chatbot’ların yaptığı işleri yapabilecek ayrı uygulamalar olsa da bu akıllı asistanlar kullanıcılara ekstra esneklik sağlıyor. Örneğin, aynı anda farklı uygulamalarda işlemler yapmak için bir uygulamadan diğerine geçmeniz gerekir ki bu hem yorucu hem de zaman kaybına neden oluyor. Aynı işlemi bot üzerinde çok daha kolay gerçekleştirmek mümkün. “Bunlar güzel şeyler ama çok da abartılacak bir yanı yok” diye düşünebilirsiniz. Hatta, şu an için birçok markanın platformunda arz-ı endam eden ve pek de akıllı olmayan botları düşündüğümüzde böyle düşünmekte haklı da olabilirsiniz. Fakat şu an için ancak çiçek siparişimizi alabilen chatbot arkadaşların, ufukta görünen yapay zeka devrimini hesaba kattığımızda biraz klişe de olsa aslında sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin chatbot‘ların yükselişi etkileyen faktörlerin detaylarına, bir anlamda buz dağının henüz görmediğimiz yüzüne bakalım.

*Mesajlaşma uygulamalarının kullanımının artması chatbot’ların 2016 yılındaki yükselişinin en önemli nedeni. Mesajlaşma uygulamaları Facebook, Instagram ve Twitter’dan sonra en fazla kullanılan uygulamalar. Mobil mesajlaşma uygulamaları kullanıcı sayısının 2017 yılında 2,1 milyara yükselmesi bekleniyor. eMarketer’ın tahminine göre ise 2019 yılında dünya nüfusunun yüzde 65’i mesajlaşma uygulamalarını kullanacak. Şu anda mesajlaşma uygulamalarının birçoğunun chatbot’ları desteklediğini göz önünde bulundurursak chatbot pazarının 2016-2023 yılları arasında çok hızlı bir büyüme göstereceğini söylemek yanlış olmaz.

*Yapay zekâ sürekli gelişmeye açık bir alan. Geliştiriciler yapay zekâ hakkında pek çok şey keşfetmiş olsa da, bu alanda yapılacak daha çok iş bulunuyor. Yapay zekânın işin içine daha fazla dâhil olması neticesinde chatbot’ların insan davranışları hakkında daha gerçekçi bilgiye sahip olmaları ile verdikleri cevaplar daha inandırıcı ve zeki hale gelecek. Chatbot teknolojsinde; yapay zekâyı, insanların doğal konuşma biçimine dayandıran ses tanıma sistemi ile birleştiren bir kombinasyon ortaya konulması öngörülüyor. Ulaşılmak istenilen hedef insanlara akıllı bir yazılımla değil normal bir insanla konuşuyor hissini verebilmek. Chatbot’ların amacı insan kaynağı ağırlıklı müşteri servisi için katlanılan maliyeti azaltmak. Gartner 2017 yılında müşteri servislerinin yüzde 33’ünde insana gerek olduğu görüşünde. Bu oran 2014 yılında yüzde 60’tı.

*Bulut bilişim alanındaki gelişme ve entegrasyonlarfarklı uygulamaların tek bir mesajlaşma uygulaması üzerinde birleştirilmesine imkân sağlıyor. Uygulama programlama arayüzü (API) kullanarak güçlü entegrasyon teknikleri ile uygulamalar arasında iletişimi senkronize etmek artık mümkün. Bu gelişmeler chatbot’ların daha güçlü ve efektif kullanılması açısından kritik.