Skip to main content

BTK, 2018 1Ç dönemine ait elektronik haberleşme sektörü verilerini açıkladı. Bu verilerin özetini paylaşıyoruz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin 2018 yılının birinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 13,8 milyar TL olarak gerçekleşti.  2017 yılında elektronik haberleşme sektörü gelirlerinin 51 milyar TL’yi aştığı ülkemizde, 2018 yılının ilk çeyreğine ait bu raporda sektöre ilişkin verilerin yanı sıra, BTK’nın ülkemizdeki bilgi ve iletişim teknolojileri (BT) pazar büyüklüklerine ilişkin yaptığı anket ve istatistiki analiz çalışması da ilk kez yer alıyor. Buna göre, bilgi ve iletişim sektörünün toplam büyüklüğü ise yaklaşık 120 milyar TL olarak hesaplandı.

Mobil penetrasyon yüzde 98’e ulaştı

Bu dönemde sabit telefon abone sayısı yaklaşık 11,5 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 78,9 milyon oldu.  Mobil penetrasyon oranı yüzde 97,7’ye ulaşırken makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil penetrasyon oranı yüzde 110,9 seviyesinde. 2018 yılı birinci çeyrekte, 429 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde yaklaşık 2,8 milyon abone numarasını taşıdı ve toplamda bugüne kadar taşınan numara sayısı yaklaşık 114,8 milyon düzeyinde gerçekleşti.

Sabit genişbantta veri kullanımı 87,4 GB oldu

Genişbant verilerine bakıldığında, 12,3 milyonu sabit abone, 57,7 milyonu mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 70 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldı ve internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 arttı. En yüksek artış yüzde 40,7’lik oranla “Eve Kadar Fiber” abone sayısında, ardından yüzde 11,6’lık ile xDSL abone sayısında gerçekleşti.  Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımı ise 87,4 GByte seviyesinde gerçekleşti.

4.5G abone sayısı 66,8, aktif 4.5G kullanıcı sayısı 33,9 milyon

1 Nisan 2016 tarihinde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmeti aboneliğine, 2018 Mart sonunda yaklaşık 66,8 milyon abone geçti.  Ancak bazı abonelerin cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı Mart ayı sonu itibarı ile yaklaşık 33,9 milyon olarak gerçekleşti. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 3,7 GByte seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin veri kullanımı ise aylık 6,2 GByte oldu.

Fiber altyapı açısından ise bir önceki yılın aynı döneminde 297 bin 620 km olan fiber uzunluğu, 2018 yılı birinci çeyreğinde 330 bin 623 km’ye ulaştı ve yüzde 11,1 oranında bir artış kaydedildi.