Skip to main content

BTK, elektronik haberleşme sektörünün 2017 sonu karnesini duyurdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2017 4Ç dönemine ait elektronik haberleşme sektörü verilerini açıkladı. BTK’nın paylaştığı verilere göre, 12 Şubat 2018 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 451 ve bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 801. 2017 4Ç’te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri toplamı yaklaşık 10,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, diğer işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 3,2 milyar TL seviyesindeydi. Yatırımlara baktığımızda Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 2,92 milyar TL ve diğer işletmecilerin 1,1 milyar TL yatırım yaptığını görüyoruz.

2017 4Ç’te toplam mobil trafik miktarı 65,8 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise yaklaşık 1,8 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yüzde 2 azalırken, sabit trafik miktarı yaklaşık yüzde 1,2 oranında düştü.

2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2017 yılı sonu itibarıyla 68,9 milyona yaklaştı. 2017 4Ç toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 1,3 artış gerçekleşmiş olup fiber, kablo ve DSL internet abone sayısının artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise yüzde 10,6 oldu. Rapora göre, 2017 yılı sonunda xDSL abone sayısı 8,7 milyona yaklaştı ve fiber abone sayısı ise 2,3 milyonu aştı. Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre yüzde 2,8 oranında artarak 827 bine çıktı. Öte yandan, geçen yıl son çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 1,9 milyar TL seviyesine yaklaştı.

Sabit genişbant abonesi 91 GB, 4.5 abonesi 6,3 GB veri kullanıyor
2017 4Ç sonunda sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 90,7 GB seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık veri ortalama kullanımı ise 3,5 GB olarak belirlendi. Bununla birlikte, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin veri kullanımı ise 6,3 GB olarak gerçekleşti. Veri paketleri dağılımına baktığımızda, Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 70’inin 10-30 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülüyor. Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarı ele alındığındaysa, aylık 100 MByte üzeri kullanımı olan abonelerin oranının yüzde 73,2 olduğu anlaşılıyor. En az kullanımı gösteren 0-50 MByte aralığında ise abonelerin yaklaşık yüzde 24’ü bulunuyor. Mobil cepten internet abonelerinden aylık 100 MByte üzeri kullanımı olanların oranı ise yüzde 77,6.

Mobil pazarın görünümü
Aralık 2017 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık yüzde 96,3 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 77 milyon 800 bin 170 mobil abone bulunuyor. M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 109,5 olarak gerçekleşti. M2M abone sayısı ise 4,5 milyona ulaştı. Geçen yıl sonunda 3G abone sayısı 10 milyon 249 bin 69’a düşerken, 4.5G abone sayısı 64 milyon 558 bin 929’a çıktı. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 56 milyon 944 bin 673’e yükseldi. Öte yandan, geçen yıl toplam mobil internet kullanım miktarı ise 576 bin 245 TB oldu. Abone sayısına göre operatörlerin Pazar payları şöyle sıralanıyor: Turkcell ( yüzde 43,7), Vodafone (yüzde 31,1) ve Avea (25,2). Gelire göre pazar payları incelediğinde ise bir önceki dönem ile kıyaslandığında Vodafone’un pazar payının 1,3 puan arttığı, Avea’nın pazar payının 0,5 ve Turkcell’in pazar payının ise 0,8 puan azaldığı görülüyor. Abonelerden elde edilen gelir bazında da Turkcell’in pazar payının yüzde 44,7, Vodafone ve Avea’nın pazar paylarının ise sırasıyla yüzde 31,4 ve yüzde 23,9 seviyelerinde olduğu sonucuna ulaşılıyor. Konuşma gelirleri Turkcell’in gelirlerinin yüzde 13,1’ini, Vodafone’un gelirlerinin yüzde 10,7’sini ve Avea’nın gelirlerinin yüzde 39,5’ini oluşturuyor. SMS ve MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin yüzde 3’ünü, Vodafone’un gelirlerinin yüzde 7,2’sini ve Avea’nın gelirlerinin yüzde 6,3’ünü meydana getiriyor. Veri gelirleri ise Turkcell’de yüzde 69,6, Vodafone’da yüzde 81 ve Avea’da yüzde 51,7’lik paya sahip. Abone başı ortalama gelirlerdeki (ARPU) son durum şöyle: Turkcell (29,8 TL), Vodafone (29,3 TL) ve Avea (27,6 TL).