Skip to main content

Rekabet Kurumu, geçen yılın şirket birleşme ve devralmalarını açıkladı. Raporda BT sektörü de yer alıyor.

Rekabet Kurumu (RK) 2017 yılına ait birleşme ve devralma verilerini açıkladı. RK’nın “Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu 2017” başlıklı çalışmasına göre, geçtiğimiz yıl toplam 184 birleşme ve devralma işlemi bildirildi. Bu birleşme ve devralmaların toplam tutarı ise 22,3 milyar TL olarak aktarıldı. 2016 yılında ile karşılaştırdığımızda 209 birleşme devralma ve 29,2 milyar TL’lik tutar söz konusuydu. Bu miktara özelleştirmeler dâhil edilmedi.

Birleşme ve devralmada BT’nin görünümü

RK’nın raporunda sektör bazında verilere de yer veriliyor. Buna göre, geçtiğimiz yıl BT sektöründe toplam 5 birleşme ve devralma işlemi gerçekleşti. Bu 5 işlemin toplam tutarı ise 955 milyon TL seviyesindeydi. RK’nın verilerindeki alt sektörleri ve tutarları şöyle sıralanıyor: Yazılım programlarının yayımlanması (360 milyon TL), bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti (57,3 milyon TL), çağrı merkezlerinin faaliyetleri (114,3 milyon TL), elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı (116,8 milyon TL) ve veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları (305,9 milyon TL).

Birleşme ve devralmalarda ciro sınırları nasıl?

Mevcut durumda bir birleşme veya devralma işleminde işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 100 milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon TL’yi geçmesi gerekiyor. Veya devralma işlemlerinde hedef şirket varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 30 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 500 milyon TL’yi aşması halinde söz konusu işlemin hukukî geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunlu.