Skip to main content

Boğaziçi Üniversitesi tarımın teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek program açıyor.

Boğaziçi Üniversitesi, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım uygulamalarını desteklemek üzere yeni bir eğitim programına başladı. Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu isimli program, Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Tarım sektöründen üreticiler ve yöneticilere yönelik olmak üzere iki ayrı eğitimden oluşan Tarım İşletmeciliği Sertifika Eğitim Programları’nda dersler Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinin öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilecek.

Programda dersler dikkat çekici

Program, tarım ve gıda değer zincirinin karar verici pozisyonlarında kariyer hedefleyenlere profesyonel gelişme imkânı sunuyor. Programda tarım değer zincirinde faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarında çalışan profesyoneller, tarım girişimcileri, tarım danışmanları ve diğer ilgililer için hazırlanmış olup tarım sektörüne yeni nesil yönetici ve karar alıcı yetiştirmeye odaklanıyor. Başvurular tarım girişimcileri olduğu gibi gıda perakendeci, tarımsal bilişim teknolojileri, hammadde tedarikçi, finans gibi tarım değer zincirinin farklı halkalarında faaliyet gösteren kurumlardan mühendis, uyum müdürü, uzman, işletmeci, ekonomist gibi zengin bir çeşitlilik gösteriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu’nda dersler üç modülden meydana geliyor. Birinci modüldeki dersler arasında yenilikçi tarım vizyonu, tarım girişimciliği, tarım işletmeciliği ve yönetimi, tarım-gıda tedarik zinciri yönetimi yer alıyor. İkinci modüldeki dersler şöyle: Yenilikçi tarım ekonomisi, tarımsal teknoloji ve veri yönetimi, tarımsal yönetim ve sigorta ile tarımsal pazarlama. Üçüncü modüldeyse yenilikçi tarım işletmeciliği uygulamaları içeren bir tarım işletmecisine gezi, seminer ve vaka analizleri bulunuyor.

3 Kasım’da başlayacak program için bountarim.org adresinden bilgi alınabilir.