Skip to main content

Blockchain bankacılıktan sigortaya enerjiden güvenliğe birçok sektörü değiştirecek, iş süreçlerini demokratikleştirecek ve maliyetleri düşürecek. Yakın gelecekte bu teknolojiden istifade edecek sektörlerden bazılarına kısaca göz atalım..

Bankacılık ve ödemeler
Bazıları bankacılıkta Blockchain’in, internetin medyada yaptığı etkiye neden olacağını düşünüyor. Yani, dünyada finansal hizmetlere ulaşamayan milyarlarca insan Blockchain ile finansal hizmetlere erişebilecek. Öte yandan, bankalar da hızlı şekilde Blockchain’le ilgili projelere yatırım yapıyor ve start-up’lara destek veriyor.

Siber güvenlik
Blockchain kayıtları kamuya açık olsa da, buradaki veriler yüksek sayıda şifreyle korunuyor ve doğrulanıyor. Bununla birlikte son dönemde bu teknoloji üzerinde de hack’lenme olayları görüldü. Bu noktada siber güvenliğin de öne çıkacağını düşünebiliriz.

Öngörü
Blockchain sayesinde bütün araştırma, danışmanlık, analiz ve öngörü alanlarının da önemli şekilde değişeceği düşünülüyor. Örneğin, Augur gibi online bir küresel merkeze bağlı olmayan öngörü pazarları patlama yaşayabilir.

Ağ cihazları ve IoT
Samsung ve IBM, ADEPT adını verdikleri yeni bir merkezî olmayan IoT cihazları projesi üzerinde çalışıyor. Projeyle cihazlar birbiriyle doğrudan iletişim kurarak yazılım güncellemesi, arıza giderilmesi ve enerji tasarrufu gibi konularda çözüm üretecek.

Bulut depolama
Merkezî bir sunucuda saklanan veriler hack’lenmeye, veri kaybına ve insanî hataya maruz kalıyor. Blockchain teknolojisinin kullanılması saldırılara karşı daha güvenli ve daha güçlü hale getirilmesini sağlıyor. Buna örnek olarak ise Strorj’u verebiliriz.

Enerji yönetimi
Enerji yönetimi öteden beri merkezileşmiş durumda. Enerji üreticileri ve aboneler doğrudan birbirlerine elektrik alıp satamıyor. Fakat, TransactiveGrid isimli bir girişim Ethereum kullanarak kullanıcıların birbirlerinden elektrik satabilmelerini sağlıyor.