Skip to main content

15 Ağustos 2000’de faaliyetlerine başlayan BTK, bu sene 15’inci yıldönümünü kutluyor

15 Ağustos 2000’de telekomünikasyon sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 15’inci yılını kutluyor.

2008 yılında çıkarılan Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun ismi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak değiştirildi.

Sektörün yapısal değişiklikleri açısından 2000’den sonraki önemli dönüm noktaları:

  • 2001 yılında Aria ve Aycell’in GSM hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmeleri ve bu iki şirketin 2004 yılında Avea çatısı altında birleşmesi.
  • 2004 yılında Uzak Mesafe Telefon Hizmeti İşletmeciliğine ilişkin yetkilendirme verilmesi
  • 2005 yılında Türk Telekom’un özelleştirilmesi,
  • Yine 2005 yılında Telsim’in Vodafone’a satılması,
  • 2008 yılında, 3G hizmetlerine yönelik yetkilendirme ihalelerinin yapılması ve mevcut üç GSM işletmecisinin de 3G hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmeleri,
  • 2013 yılında çıkarılan Posta kanunu çerçevesinde posta sektörünün rekabete açılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve posta hizmeti sunmak isteyen sermaye şirketlerinin yetkilendirilmesi.

Kaynak: BTK

Fotoğraf: Shutter Stock