Skip to main content

Estonya, yabancılar için 2014 yılında dünyada e-oturum kurumunu hayata geçiren ilk ülke oldu. Estonya’nın hedefi bu sayede ülkedeki gelişmiş dijital altyapıyı da kullanarak girişimcilik potansiyelini artırmak. Bakalım, Avrupa’nın en girişimci ülkesi bu hedefe ulaşabilecek mi?

Girişimcilerin yakından bildiği gibi Skype aslında Estonya’da kurulan bir start-up. Estonyalıların kurduğu ve fintech dünyasına armağan ettiği Transferwise da yine bu ülkenin girişimlerinden. Bununla birlikte, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 20 Aralık 2016’da yayımladığı Avrupa’nın Gizli Girişimcileri başlıklı rapor da Estonya’nın girişimcilikteki bu konumunu doğruluyor ve Estonya’nın Avrupa’nın en girişimci ülkesi olduğunu ortaya koyuyor.

Estonya’nın dijital görünümü

Estonya’yı nüfus bakımından ele aldığımızda ise AB’deki ülkeler içinde Eurostat’ın 2015 verilerine göre, bir milyon 315 bin kişilik nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Bu nüfus, Estonya’nın Malta (429 bin), Lüksemburg (562 bin) ve Güney Kıbrıs’ın (842 bin)  ardından dördüncü sırada olduğunu gösteriyor. Bu nüfus yapısını ve girişimcilik potansiyelini göz önünde bulunduran Estonya, 1 Aralık 2014’ten bu yana e-oturum hakkı vermeye başladı. Estonya bu hamlesiyle girişimciler için bir merkez haline gelmeyi ve bu potansiyeli daha da üst seviyeye taşımayı planlıyor. Tabii, bunu başarabilmek için ise çok gelişmiş bir dijital altyapı ve girişimcilik ekosistemine ihtiyaç bulunuyor. Estonya bunun için ise gerekli çalışmaları uzun zamandır yürütüyor. Şöyle açalım: Örneğin, bugün Estonya’da bankacılık işlemlerinin yüzde 99,6’sı elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Ayrıca Estonyalıların yüzde 96,3’ü gelirlerini online olarak beyan ediyor. Estonya’daki hanelerin yüzde 88’sinde bilgisayar mevcut ve nüfusun yüzde 88’i düzenli şekilde internet kullandığını ifade ediyor. Sağlık tarafındaki dijital kullanımında karşımıza şu tablo çıkıyor: Ülkede hastane ve doktorların sakladığı verilerin yüzde 95’i dijital ve reçetelerin yüzde 98’i online yazılıyor.

Estonya’daki BT sektörünün durumu

E-estonia.com’daki verilere göre, Estonya’nın BT sektöründe 3 bin 648 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin ürettiği gelir 3 milyar 689 milyon Euro seviyesinde bulunuyor ve bu GSMH’nın yüzde 7’sini oluşturuyor. BT sektöründe çalışan kişi sayısı ise 19 bin 593 ve çalışan başına 30 bin 300 Euro katma değer ortaya çıkıyor.

E-oturumla kurulan şirket sayıları ve faaliyet alanları

Faaliyet alanı       Şirket sayısı
Bilgisayar programcılığı120
Uzmanlık gerektirmeyen perakende ticaret104
Bilgisayar danışmanlık76
Diğer iş destek faaliyetleri50
Holding şirket faaliyetleri44
Diğer BT ve bilgisayar hizmet faaliyetleri40
İnternet veya posta yoluyla perakende satış36
Web portalları30
Diğer yazılım yayıncılığı29
Diğer BT faaliyetleri29
Diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler27

 

Kaynak: e-resident.gov.ee – 22Kasım 2017 itibariyle